U bent hier

 

Kanaalgebied.

Nieuwe centrale as

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 7 november de auteur van het toekomstige masterplan voor het kanaalgebied bekendgemaakt en voorgesteld aan de vertegenwoordigers van de Brusselse instellingen en de media. Het gaat om de internationaal vermaarde Franse architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect Alexandre Chemetoff, in vennootschap met Idea Consult en Ecorem.

Internationale wedstrijd en eersterangs teams

Alexandre Chemetoff, in vennootschap met Idea Consult en Ecorem, werd gekozen in het kader van een internationale wedstrijd die werd uitgeschreven door de minister-president omdat er belangrijke stedenbouwkundige, sociaaleconomische en demografische vraagstukken op het spel staan in dit gebied. De Europese aanbesteding in juli 2011 leverde zeventien kandidaten op, waaruit in oktober 2011 drie prestigieuze internationale en multidisciplinaire teams werden geselecteerd om een ontwerp te maken (voorstelling brochure).

De winnaar, de ‘Groupement Alexandre Chemetoff & Associés, Idea Consult en Ecorem’ zal het masterplan Kanaal gedurende een periode van 9 maanden uitwerken (presentatie van de methode). Daarna wordt wellicht de uitvoering van het masterplan nog 3 jaar begeleid. Alexandre Chemetoff heeft meegewerkt aan een wijk van 50.000 woningen in Bordeaux, het richtplan voor de reconversie van het eiland van Nantes en het richtschema voor het Plateau de La Haye in Nancy.

Lees het artikel over het ontmoeting met Alexandre Chemetoff.

Een gedeelde toekomstvisie voor een strategisch gebied

De aanpak van de uitdagingen in het centrale gebied van het Gewest, aan weerszijden van het kanaal, vereist een geïntegreerd plan voor de ruimtelijke ordening van dit gebied, dat uitmondt in een duidelijke, gedeelde toekomstvisie voor dit deel van de stad. Deze visie zal rekening houden met de oriëntaties uit het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) dat nu in de steigers staat en met alle besluiten die al zijn genomen in het kader van de ontwikkeling van dit gebied.

Sinds enkele jaren is er inderdaad sprake van private investeringen, die de vele overheidsinitiatieven van de voorbije twintig jaar in dit gebied voortzetten en versterken: wijkcontracten gefinancierd door het Gewest, infrastructuur met steun van Beliris, woningen van citydev.brussels, projecten gesteund door Europese structuurfondsen, enz.

Er is zijn dus veel ontwikkelingen gaande in dit gebied met een groot potentieel, maar er is nog geen sprake van een gemeenschappelijk project. Daarom is er nood aan een structurele stedenbouwkundige visie die de bestaande initiatieven onderbouwt en aanvult. Zo kan de territoriale en sociale cohesie in het gebied verbeteren door het uitbouwen van een stedelijke ambitie op lange termijn, een gedeeld standpunt bij alle betrokken spelers en een instrument dat de publieke en private acties verenigt op korte, middellange en lange termijn.

Daartoe moet het richtschema nagaan en analyseren over welke capaciteiten het gebied beschikt om zich te transformeren, een innovatieve benadering van die transformatie voorstellen en de voorwaarden voor de implementatie definiëren. Het moet de bestaande en toekomstige initiatieven voor het kanaalgebied afbakenen, toezien op de coherentie tussen de projecten en een solide samenwerking bevorderen tussen de verschillende spelers in het gebied. Het moet bovendien worden opgezet als een plan dat mee evolueert met de transformatie van het gebied en de noden van de bewoners.

Meer infos op de centrumwijken van Brussel: www.bruplus.eu.

Het is verschenen in de media: