U bent hier

 

Kruidtuin.

De verbindingen herstellen

Het Rijksadministratief Centrum (RAC) aan de rand van de Kruidtuin werd gebouwd vanaf 1958. Het heeft dan ook voor vele generaties Brusselaars een bijzondere waarde. Door zijn stijl, die zo typisch was voor het naoorlogse functionalisme. En door het feit dat de nationale administraties er onder één dak waren ondergebracht. Maar die administraties begonnen het RAC stelselmatig te verlaten vanaf 2000. Daarom moest dit complex een nieuwe bestemming krijgen.

Een van de grootste uitdagingen bij de herbestemming van het RAC was de optimale integratie in het omliggende stadsweefsel van de OLV-ter-Sneeuwwijk, de Kruidtuinwijk en de Broekwijk. Enkele vereiste maatregelen zijn een betere verbinding tussen laag- en hoogstad, de integratie van woningen, handelszaken en collectieve voorzieningen – nodig om de nieuwe gemengde en dichtbevolkte wijk te verlevendigen, de heraanleg van de grote lanen met oog voor zachte weggebruikers (voetgangers, fietsers) en de renovatie van het park dat een ontwerp is van René Pechère.

Naar een gedeelde stedelijke visie – Het richtschema

De grote strategische lijnen van de nieuwe ontwikkelingen in het gewestelijk hefboomgebied (GGB) 11 ‘Rijksadministratief centrum’ zijn vastgelegd in het gewestelijk bestemmingsplan (GBP). Op basis daarvan heeft het Gewest de opdracht gegeven om een richtschema uit te werken aan het team architecten en stedenbouwkundigen van  MS-A en Yves Lion Ateliers, in samenwerking met Modus Expert, CITEC en Menighetti Programmation.
 
Dit is het eerste richtschema dat werd uitgewerkt in het Brussels Gewest. Het werd in november 2006 goedgekeurd door de regering. De belangrijkste doelstelling was het plannen van de ontwikkeling van het voormalige RAC met oog voor de verbetering van de verbindingen met de omliggende wijken.
 
De Stad Brussel ontwikkelde een bijzonder bestemmingsplan voor 143.500 m2 op deze locatie om deze doelstellingen concreet te maken. Dit bbp werd in mei 2012 voorgelegd aan een openbaar onderzoek en op 24 september 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad.
 
Meer informatie :
  • Stand van zaken (synthese)
  • Strategisch en reglementair kader

En morgen ?

Het richtschema is vooral bedoeld om een ontwikkelingsvisie te definiëren voor het RAC en zijn onmiddellijke omgeving. Daarnaast zijn er zo’n vijftig projecten in onderzoek of in uitvoering in het hefboomgebied Kruidtuin of de directe omgeving daarvan. Van al deze projecten bestaan gedetailleerde fiches, ingedeeld per categorie:
  • vastgoedprojecten
  • openbare ruimte en groenvoorzieningen
  • mobiliteit en wegennet