U bent hier

 

Territoriale kennis.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een stadsbeleid ontwikkelen dat een operationeel antwoord biedt op de uitdagingen van het gewest. Om die doelstelling te bereiken moet het beleid gebaseerd zijn op een actief uitgevoerde territoriale analyse, die we ‘territoriale kennis’ noemen. 
 
Deze territoriale kennis is tweeledig. Het eerste aspect is de productie van diagnoses en geterritorialiseerde of thematische onderzoeken: de stadsobservatie. Het tweede aspect is de follow-up van de globale en transversale (intersectorale) evolutie van de geobserveerde gebieden: de territoriale monitoring. 
 
Het doel is:
  • een gebied beter leren kennen (via een kritische selectie van de beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve informatie en documentatie) en de behoeften en mogelijkheden onderzoeken;
  • problemen en nieuwe kansen op tijd detecteren;
  • investeringen door de overheid beoordelen op de schaal van het gebied;
  • het stadsontwikkelingsbeleid ondersteunen en verbeteren, met name processen voor de inrichting van de ‘prioritaire territoriale ontwikkelingspolen’. 
 
Bij deze kennisproductie volgt het agentschap drie stappen:
  • stap 1: verzameling (in een database) van de gegevens en inlichtingen die zijn verkregen bij de actoren in het gebied;
  • stap 2: beschrijving van de stand van zaken, kwalitatieve diagnose (cijfers) en kwalitatieve diagnose (perceptie van actoren en op het terrein), bepaling van de indicatoren waarmee de globale en transversale evolutie van het geobserveerde gebied kan worden gevolgd; 
  • stap 3: regelmatige monitoring door middel van een instrument waarmee de evolutie van de indicatoren op regelmatige wijze kan worden gevolgd. 
Deze benadering vraagt een systematische organisatie van de contacten met de gegevensproducenten in het Brussels Gewest en de actoren op het terrein.
 
De territoriale kennis ondersteunt het territoriale ontwikkelingsbeleid en mondt uit in de afbakening van de ‘grote uitdagingen’ (zowel territoriaal als sectoraal) waarvoor het gewest staat, die vervolgens worden vertaald in programmatische keuzes.
 
Meer over de opdrachten op het vlak van territoriale kennis.