U bent hier

 

Participatie.

Oprichting van een expertisecentrum

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat voor heel wat uitdagingen. Een daarvan is het realiseren van de programma’s voor de grote stedelijke projecten die het gewest op zijn grondgebied wil uitvoeren. Tegenover een toenemende vraag naar een meer dynamische participatie in Brussel staat er de uitdaging om de actoren, met soms heel uiteenlopende belangen, warm te laten lopen voor projecten die in het middelpunt van de belangstelling staan, zowel op lokaal als internationaal vlak.

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) heeft de opdracht gekregen om een deskundigheidspool voor burgerparticipatie uitbouwen en vernieuwende participatieprocessen organiseren (als aanvulling bij de wettelijke verplichtingen) voor de grote stedelijke projecten waardoor van in de beginfase rekening kan worden gehouden met de verwachtingen van alle betrokken actoren. 
 
In de wetenschap dat er al veel onderzoek gedaan is naar dit onderwerp, wil het ATO voorrang geven aan een samenwerking met de actoren op het terrein. Het agentschap zal dus zijn ideeën uitwerken samen met die organisaties waarop het expretisecentrum zich toespitst: de lokale politieke, de administratieve verantwoordelijken van de lokale en de regionale projecten, de architecten, de stedenbouwkundigen, de gespreks- en groepsleiders…
 
De eerste ontmoetingen hebben het reeds mogelijk gemaakt om de successen, de knelpunten en de verbeteringsvoorstellen te bespreken. Er werd ook onderstreept dat er nood is aan: 
  • het definiëren van een transversaal ‘participatiekader’ om aan te geven over welke manoeuvreerruimte iedereen beschikt en tot welke verantwoordelijkheden de participatie de burgers verbindt;
  • het beschikken over kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie-instrumenten voor de participatieve processen.
Het werkprogramma bestaat uit drie fasen:
  1. een stand van zaken van de bestaande praktijken en het opstarten van de partnerdynamiek;
  2. uitwerking van een gemeenschapelijk ‘referentiekader’;
  3. operationalisering van het expertisecentrum.
De details van de opdracht en de organisatie van de volgende te nemen stappen voor de oprichting van het expertisecentrum staan beschreven in het werkprogramma.

Gespecialiseerde operatoren

ATO heeft bureaus en consulenten, gespecialiseerd in de opzet, de realisatie, de supervisie en de opleiding over participatieprocessen in het kader van stadsprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hergroepeerd. Raadpleeg onze lijst van deskundige bureaus en consulenten
 
Bent U een deskundige op dit gebeid? Contacteer-ons !