U bent hier

 

Het Agentschap.

Vandaag meten en weten om morgen het Gewest te verbeteren ten behoeve van de bewoners, gebruikers en spelers van de stad

Het ATO werd opgericht op initiatief van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De taak van het ATO is het faciliteren van:

  • de kennis over het gebied;
  • de stadsontwikkeling.

Het agentschap meet en weet, anticipeert, adviseert, verenigt en werkt ten dienste van het Gewest, zijn bewoners en zijn gebruikers.

Inzicht in het gebied faciliteren

Het agentschap analyseert de kenmerken van het gewestelijke en het grootstedelijke gebied, met nadruk op de sociaaleconomische situatie van de bewoners.

Het werkt samen met publieke en private instanties die actief zijn op het terrein.

De kennis die het agentschap heeft van de sociale en stedelijke evoluties draagt bij tot het formuleren van antwoorden op de strategische uitdagingen waarvoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat.

Stadsontwikkeling faciliteren

Het ATO coördineert voornamelijk de ontwikkeling van de strategische gebieden in het Gewest.

Het volgt de concrete uitvoering van regeringsbesluiten, met name in het kader van richtschema’s. Deze schema’s zijn bedoeld om de belangen en wensen en de verschillende partijen te verenigen rond een stedenbouwkundige visie van hoge kwaliteit.

Tevens ziet het agentschap toe op de realisatie van grote stedelijke projecten met een regionale uitstraling die zijn gevestigd in de strategische gebieden.

Het ATO anticipeert, begeleidt en coördineert de ontwikkelingskeuzen, in overleg met alle regionale en lokale, publieke en private partners.


Het ATO is een vzw (de gecoördineerde statuten verschenen op 31 juli 2008 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad).

De taken van het ATO staan in een opdrachtenbrief die de beleidslijnen voor de periode 2011-2015 definieert.

Voor 2015 beschikt het ATO over een gewestelijke subsidie van 3.315.000 euro.

Meer weten over de opdrachten en de fianciële middelen van het ATO: jaarverslag 2015.