U bent hier

 

Zuidwijk.

Een nieuwe ontwikkelingsfase
Het Zuidstation is een van de grootste internationale stations van Europa en het grootste van België. De wijk rond het station vormt dan ook een belangrijke toegangspoort tot Brussel. 
 
Daarom wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze wijk op een ambitieuze manier ontwikkelen, met behulp van een richtschema.
 
Met dit nieuwe stedelijke project streeft het Gewest de volgende doelstellingen na: 
 • de leefomgeving verbeteren door huisvesting te creëren;
 • de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, met name de verbindingen met de aangrenzende wijken, zoals het stadscentrum;
 • zorgen voor een sociale en functionele mix;
 • de werkgelegenheid rond het station vergroten;
 • de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer benutten en de werking van het intermodale knooppunt verbeteren voor een optimale stedelijke ontwikkeling in termen van mobiliteit, rekening houdend met de gewestelijke doelstellingen op dit vlak;
 • de status en het imago als toegangspoort van de stad versterken.

Oriëntatienota voor de ontwikkeling van de wijk

Op verzoek van de minister-president heeft het ATO een oriëntatienota geschreven over de ontwikkeling van het strategische gebied Zuid, die dieper ingaat op de grote uitdagingen van de wijk.
 
Op basis hiervan heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 12 juli 2012 besloten om een richtschema te laten opmaken voor de Zuidwijk en de uitvoering daarvan op lange termijn te begeleiden.

Een richtschema 

Op 14 januari 2016 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het richtschema voor de wijk van het Zuidstation goedgekeurd. Dit document zet de bakens uit voor de ontwikkeling van deze wijk tot 2020 en 2030 en is gebaseerd op het concept van het ‘woonvriendelijke station’. 
 
Het richtschema is gerealiseerd in overleg met de gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, de NMBS en de maatschappijen voor het openbaar vervoer. Het is gebaseerd op de gedeelde ambitie om de functiemix in de wijk te versterken en om een levendigere en gezelligere wijk te creëren voor de bewoners, de Brusselaars in het algemeen en de gebruikers van het station. Het plan besteedt veel aandacht aan de herinrichting van de openbare ruimte en de verbetering van het intermodale knooppunt. 
 
Tegen 2020 en 2030 moet de uitvoering van het richtschema leiden tot de bouw van woningen en voorzieningen en de herwaardering van de openbare ruimte, waarbij dit knooppunt tevens zijn plaats zal krijgen in een rationeel kantoorbeleid. 
 
Tegen 2018-2020 moet de levenskwaliteit en de gebruikskwaliteit van de wijk verbeteren:
 • herinrichting en beter beheer van de openbare ruimte: ondergronds brengen van de tram in de ‘Grondwettunnel’, heraanleg van de Europa-esplanade, het Grondwetplein en de Overdekte Straat, enz. De verlevendiging van de openbare ruimte wordt gestimuleerd door de herbestemming van de vierhoeken (dat zijn de ruimtes onder de spoorwegen tussen het station en de Kleine Ring van respectievelijk 10.000 en 5.000 m2, die een bestemming zullen krijgen als voedingshal, fietsenstalling, winkel, horeca of voorziening);
 • meer transparantie en verbindingen, eveneens door de heraanleg van de openbare ruimte, tussen Sint-Gillis en Anderlecht en een makkelijkere route naar het centrum (de Grote Markt ligt op 10 minuten wandelen van het station);
 • inrichting van de ‘grote vierhoek’ als voedingshal, fietsenstalling en handelszaak;
 • bouw van bijna 500 woningen (50.000 m2) via de projecten Jamar en Victor;
 • verplaatsing van de NMBS in het Fonsny-project.

Tegen 2030: de functies in de wijk weer in evenwicht brengen, door het residentiële karakter te versterken (doel: 50% woningen, 50% kantoren):

 • reconversie van het stratenblok Frankrijk-Bara, hoofdzakelijk in woningen (potentieel van 500 bijkomende woningen);
 • reconversie van het stratenblok Tweestations en mogelijke reconversie van Blok 2 (potentieel van 2.000 bijkomende woningen).
Gezamenlijke opdrachtgevers: Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (mandataris), Directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling en directie Strategie van Brussel Mobiliteit. 
 
Projectuitvoering: Het team dat is belast met de realisatie van het richtschema en de begeleiding gedurende 10 jaar staat onder leiding van het agentschap voor architectuur en stedenbouw l’AUC. Het team bestaat verder uit l’AUC AS (architectuur), NFA architects (stedenbouw en architectuur), Bureau Bas Smets (landschapsontwerp), EGIS (mobiliteit), EGIS Conseil (stadsinrichting en vastgoedexpertise), Transsolar (duurzame ontwikkeling), BG (stabiliteit, speciale technieken), 8-18 (verlichtingsontwerp) en Encore (vormgeving, bewegwijzering).
 
Tevens wordt onderzoek gedaan naar een programma voor de gelijkvloerse verdiepingen (opdrachtgever: ATO) door Pro-Développement (stadsprogrammatie) en Clipperton (commerciële programmatie).

Volgende stappen

 • Goedkeuring van een besluit dat vraagt om de realisatie van een BBP (bijzonder bestemmingsplan). 
 • Omzetting van het richtschema in een BBP.
 • Levering van de vergunningen die in overeenstemming moeten zijn met de oriëntaties uit het richtschema.

Wat voorafging

 • Publicatie van een openbare concurrentieoproep (onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking) voor een stedelijk projectmanagementteam op 6 februari 2013 in het Bulletin der Aanbestedingen en op 9 februari 2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • Uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaatstellingen: 18 maart 2013.
 • De aanstelling van de projectleider is begeleid door de Brusselse Bouwmeester (bMa). Namen ook deel aan het proces: vertegenwoordigers van het kabinet van de minister-president en de kabinetten van de ministers van Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw; de stad Brussel, de gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis; de directie Stedenbouw van Brussel Stedelijke Ontwikkeling  van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de NMBS Groep en drie onafhankelijke experts.
 • Selectie van de winnaar: 9 september 2013.
 • Start van de opdracht: 25 september 2013.
 • Goedkeuring van het richtschema door de regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest: 14 januari 2016.

Meer info: midi.brussels