U bent hier

 

Reyers.

Een nieuwe diverse en aangename wijk
De Reyerswijk is een van de ‘prioritaire ontwikkelingspolen’ in het regeerakkoord 2014-2019 van het Brussels Gewest. Er vinden diverse grote projecten plaats voor de herinrichting – waaronder het ambitieuze mediapark.brussels – die over een paar jaar zullen resulteren in een grondig vernieuwde, diverse, creatieve en bruisende wijk
 
 
Tussen de Leuvensesteenweg, de Reyerslaan en de E40 naar Luik ligt het ‘strategisch gebied Reyers’, een bijzonder stadsdeel, dat in de loop van jaren is uitgegroeid tot een lappendeken van grote stratenblokken en stedelijke voorzieningen, aan de rand van het stadscentrum (de voormalige Nationale Schietbaan die een ‘mediacentrum’ werd in de jaren zestig, bedrijfszones, sport- en winkelcentra, begraafplaatsen…). Vooral in de twintigste eeuw werd de stadsontwikkeling er gekenmerkt door grootschalige vastgoedprojecten zonder veel onderling verband. De uitgestrekte private terreinen en de grote wegeninfrastructuur vormen stedelijke barrières, die we vandaag uit de weg moeten ruimen om meer levenskwaliteit te geven aan de bewoners en de gebruikers die in dit deel van Brussel wonen, werken of passeren. 
 
Deze stedelijke ruimte is volop in beweging en biedt een enorm ontwikkelingspotentieel. In 2010 stemde het Brussels Gewest in met het richtschema van hefboomgebied 12 RTBF-VRT, dat veel ambities heeft: de snelweg versmallen en de teruggewonnen ruimte benutten, nieuwe woningen bouwen, een stadspark aanleggen en een ‘mediapool’ ontwikkelen. Meer weten.
 
Sinds 2010 en na de goedkeuring van het richtschema is de context in dit Brusselse stadsdeel sterk geëvolueerd. Momenteel worden er talloze grote projecten ontwikkeld:
  • Na de beslissing van de VRT en de RTBF in 2013 om hun nieuwe gebouw op de Reyerssite neer te zetten, vormden het Brussels Gewest, de gemeente Schaarbeek en de twee omroepen een partnerschap in het project mediapark.brussels. Zij duidden het ATO aan als gedelegeerd opdrachtgever om deze onderzoeken tot een goed einde te brengen. Meer weten: www.mediapark.brussels.
  • Een rechtstreeks uitvloeisel van het richtschema uit 2010 is de ontwikkeling van het masterplan Parkway E40 door het ATO en Brussel Mobiliteit. Het doel daarvan is de verfraaiing van de oostelijke toegang tot het gewest door de E40 en de omgeving beter te integreren in de stedelijke en landschappelijke context. Meer weten: www.mediapark.brussels.
  • In 2013 en 2014 besloot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het Meiserplein opnieuw aan te leggen en het Reyersviaduct af te breken. Daarop schreven Brussel Mobiliteit en Beliris in 2015 een ontwerpopdracht uit voor de heraanleg van het Meiserplein en de Reyerslaan tot de Vergotesquare. De afbraak van het viaduct en de voorlopige heraanleg van de Reyerslaan worden op korte termijn gerealiseerd. Meer weten.
  • Op 21 mei 2015 kreeg het ATO van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een financiering van 12,5 miljoen euro om de ontwikkeling van de mediapool te ondersteunen, in het kader van de Programmering 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer weten: www.mediapark.brussels.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1843","attributes":{"class":"media-image","id":"13","typeof":"foaf:Image"}}]]