U bent hier

 

Weststation.

Communicatieknooppunt

Sinds de opening van het metrostation West is deze plaats een van de best bereikbare van het Gewest: alle metrolijnen komen er langs, evenals de trein.

Er is voldoende grond om een dichtbebouwde verstedelijking te realiseren, met woningen, wijkvoorzieningen, handelszaken en kantoren.

De ontwikkeling van deze buurt zal de nabijgelegen wijken met elkaar verbinden via een aangename, goed ingerichte openbare ruimte.

In 2015, heeft het ATO een ‘projectdefinitiestudie’ gerealiseerd om een diagnostiek van de site en de omliggende wijken op te maken en om aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van deze zone te formuleren.
 
De studie werd op 8/10/15 door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Wil u meer weten.