U bent hier

 

Delta.

Universitaire campus, nieuwe gemengde wijk en toekomstig medisch centrum

De Deltasite is de zuidoostelijke toegangspoort tot het Brussels Gewest en heeft een bijzonder strategische ligging, verspreid over de drie gemeenten Elsene, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde, met vlakbij de campus van de VUB en de ULB, drie treinstations, het metro/busstation Delta en een grootstedelijke wegeninfrastructuur (de ring en de E411).

Dit uitgestrekte spoorwegterrein van +/- 10 ha aan de ingang van de stad heeft dus veel troeven, waardoor het op termijn kan uitgroeien tot een nieuwe aantrekkingspool voor het Gewest.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"191","attributes":{"class":"media-image","id":"4","typeof":"foaf:Image"}}]]

Om een coherente ontwikkeling van dit gebied te garanderen, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om een richtschema uit te werken. Dat zal de uitdagingen van dit gebied inventariseren en bepalen welke richtingen worden gekozen.

Het ontwerpplan van het richtschema besteedt veel aandacht aan de mobiliteit en schetst diverse scenario’s voor het autoverkeer (dat de stad in- en uitrijdt).

Het strategische Deltagebied bestaat uit drie specifieke grote zones:

  • de universitaire campus ULB-VUB,
  • de Deltadriehoek die wordt afgebakend door de spoorlijnen,
  • de omgeving van het Herman Debrouxviaduct.

Die drie zones liggen in het middelpunt van de gewestelijke belangstelling. Er zijn veel ontwikkelingen gepland op korte en middellange termijn.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"741","attributes":{"class":"media-image","id":"5","typeof":"foaf:Image"}}]]

Ontwikkeling van de universitaire campus aan de Pleinlaan

De verschillende eigenaars ondernemen talloze initiatieven voor de herinrichting van de campus.

De VUB wil zijn vestiging uitbreiden en herstructureren. De openbare ruimte moet opnieuw worden aangelegd om de doorgang (van voetgangers en zachte weggebruikers) te verbeteren, nieuwe ontmoetingsplaatsen te creëren en nieuwe verbindingen tussen de wijken te maken. De ontwikkelingen hebben betrekking op de herstructurering van de universitaire infrastructuur, de bouw van nieuwe studentenwoningen en de vestiging van een sporthotel.

Ook de ULB plant een grote uitbreiding van de campus en wil er een centrum voor Toegepaste Wetenschappen van maken. Over een aantal jaar zal het nieuwe gebouw (een ontwerp van Samyn & Partners) klaar zijn. De ULB wil eveneens het aantal studentenwoningen uitbreiden om het gebrek aan dit type woningen in het Brussels Gewest te compenseren. Die nieuwe ontwikkelingen bieden eveneens de gelegenheid om de voetpaden binnen de campus te herbekijken, nieuwe doorsteken te maken en verbindingen met de campus van de VUB te leggen.

De projectontwikkelaar Immobel (IVB, Immobiliën Vennootschap van België) wil een nieuwe woonwijk bouwen (100.000 m2 nieuwe woningen) op de terreinen die het in 2010 kocht van de ULB (150.000 m2). Dit ambitieuze project ligt in een groene, hoogwaardige omgeving en zal een nieuw gezicht geven aan de Triomflaan en aan deze toegang tot de stad.

De gemeente Elsene heeft een bijzonder bestemmingsplan (bbp) uitgewerkt om al deze projecten in de praktijk te kunnen brengen, dat naar verwachting in 2012 wordt afgerond. Op dat moment liggen de contouren van de herontwikkeling van de campus definitief vast.

Ontwikkeling van de Deltadriehoek

Aan de andere kant van de Triomflaan heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2006 een uitgestrekt spoorwegterrein verworven via de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed (MVV), waar een grootschalige gewestelijke projectontwikkeling zal plaatsvinden.

Het Gewest heeft er de volgende plannen:

  • het toekomstige medisch centrum Chirec (+/- 80.000 m2);
  • een gemengde wijk met onder andere woningen, die de grote bevolkingsgroei kan opvangen.

In het bovenste gedeelte van de Deltadriehoek, tussen de Triomflaan en de spoorlijn L26/2, zal in 2017 het medisch centrum Chirec zijn deuren openen (met een capaciteit van 500 bedden). Op middellange termijn is er een tweede ontwikkelingsfase gepland, met een hotel en winkels. De gemeente Oudergem werkt momenteel een specifiek bbp uit voor dit gedeelte van de Deltadriehoek om die ontwikkelingen mogelijk te maken.

Het andere gedeelte van de Deltadriehoek aan de overkant van de spoorbaan moet opnieuw worden bekeken vanuit het oogpunt om er woningen en aanvullende activiteiten te vestigen.

Voor dit gedeelte waren de Europese Commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in onderhandeling over de bouw van 200.000 m2 kantoren, na de oproep tot het indienen van een blijk van belangstelling (2008) voor het vinden van een of meerdere locaties voor de toekomstige uitbreiding van de commissie. Uiteindelijk is niet gekozen voor deze optie, omdat uit de haalbaarheidsstudies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Commissie een aantal grote moeilijkheden naar voren kwam. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Er moesten gigantische bedragen worden uitgetrokken voor de mobiliteit, waardoor een bijdrage van de federale staat onmisbaar was (terwijl die hoogst onwaarschijnlijk is in de huidige context van bezuinigingen bij alle Belgische overheden).
  • Onlangs waren grote bijkomende kosten opgedoken (die niet waren inbegrepen in de verkoopprijs van het terrein aan de Europese Commissie) voor de aanleg van een weg vanaf de Triomflaan die uitsluitend door de Europese Commissie gebruikt zou worden en voor de verhuizing van de infrastructuur van Infrabel.
  • De haalbaarheidsstudie wees op de enorme moeilijkheden om het programma van de Europese Commissie onder te brengen in afmetingen die acceptabel zijn voor de nabijgelegen stedelijke weefsels en om een gemengd stadsweefsel te creëren dat in symbiose is met de buurwijken, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Commissie de wens deelden om geen Europees getto te creëren.

Toekomst van het Deltagebied en mobiliteitsaspecten

Om het ontwerprichtschema te voltooien besloot de regering in december 2011 om een mobiliteitsstudie te laten uitvoeren naar alle stadsverdichtingen die zijn gepland in het gebied (Chirec en Europese Commissie) en in de omgeving, rekening houdend met de doelstellingen van het Iris II-plan.

Omdat de mogelijke vestiging van de Europese Commissie is weggevallen, zal het bestek van deze mobiliteitsstudie worden aangepast.