U bent hier

 

Hogeschoolstudenten.

Na de universiteitsstudenten richtte het onderzoek naar het studentenleven in Brussel zich in een tweede fase op de studenten van hogescholen en kunstscholen in het Brussels Gewest. Net zoals bij de universiteitsstudenten in 2013-2014 werd tussen november 2014 en maart 2015 een enquête online gezet en verspreid onder de 41.457 studenten van deze scholen. 4.317 studenten beantwoordden deze peiling: dat komt neer op een responspercentage van meer dan 10 procent. 
 
De resultaten van het onderzoek worden besproken in een rapport, zoals ook is opgesteld voor de universiteitsstudenten. Ze worden tevens gepresenteerd tijdens een informatiesessie voor de belangrijkste actoren (gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, instellingen van het hoger onderwijs, projectontwikkelaars, jongerenverenigingen…).