U bent hier

 

Voorzieningen ten dienste van het gebied.

In 2010 werd een kwantitatieve inventaris van voorzieningen en diensten aan personen opgemaakt. Die geeft per wijk een overzicht van de bestaande situatie in zo’n zestig categorieën van voorzieningen, zoals analyse van het type voorziening, verdeling over het grondgebied, afstand ten opzichte van de woning van de gebruikers, het publiek en de ontvangstcapaciteit. De bedoeling is om de nabijheid van het voorzieningenaanbod te beoordelen.
 
De inventaris is gebaseerd op gegevens van de administraties van gewesten, gemeenten en gemeenschappen. Samen vormen die een omvangrijke database. In totaal zijn meer dan 5.800 voorzieningen en diensten aan de bevolking geïnventariseerd en in kaart gebracht, verdeeld over een zestigtal categorieën.
 
De kaarten laten de ruimtelijke verdeling van de verschillende categorieën van voorzieningen en diensten over het Brussels grondgebied zien. Hier en daar is sprake van een onevenwicht, hoewel hieruit geen conclusies getrokken kunnen worden over de tevredenheid over het aanbod (in termen van capaciteit, bereikbaarheid, activiteiten, omvang, plaats en keuze voor de doelgroep). Hiervoor is een meer ‘kwalitatieve’ territoriale analyse nodig. 
 
Daarom heeft het ATO zijn analyse van de voorzieningen uitgediept door de afstemming tussen vraag en aanbod voor twee types relevante voorzieningen te onderzoeken:  
Op basis hiervan kan worden bepaald in welke wijken het eerst bijkomende voorzieningen gecreëerd moeten worden om het aanbod in evenwicht te brengen en in te spelen op de toekomstige vraag.