U bent hier

 

Diagnose van de wijk rond het Weststation .

Het Kanaalgebied bestaat uit een aantal ‘prioritaire polen’, waaronder het Weststation, dat tevens een Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) is in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP).
 
Het ATO heeft een ‘projectdefinitiestudie’* (deel 1deel 2) opgemaakt. De projectdefinitiestudie werd op 8/10/15 door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Hier vindt u een samenvattende powerpoint van de projectdefinitiestudie in het Nederlands.
 
Deze definitiestudie bestaat onder meer uit een nauwkeurige diagnose met aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van deze zone.
 
De diagnose is het resultaat van een analyse van de sociaaleconomische en stedenbouwkundige gegevens van het gebied en een uitgebreid terreinonderzoek (ontmoetingen met relevante wijkactoren, mini-enquêtes naar specifieke onderwerpen, het inventariseren van de gerealiseerde en geplande projecten in de wijk...). De aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de huisvesting, voorzieningen voor scholen en economische activiteiten, mobiliteit en het ontwerp van de openbare ruimte. 
 
Het tweede deel van de studie onderzoekt de eerste ontwikkelingsscenario’s en formuleert aanbevelingen met het oog op de ontwikkeling van een meer uitgewerkt masterplan voor onder andere de functies, de gevelprofielen, de plaatsbepalingen en de mobiliteit die zijn gepland in de operationele perimeter van het Weststation. Tevens schetst dit tweede deel mogelijke denksporen voor een geleidelijke herbestemming van deze hele zone. 
 
Tevens biedt deze diagnose de mogelijkheid om de vereiste monitoringactiviteiten voor het Kanaalgebied in gang te zetten en om aan te sluiten op de monitoringinstrumenten die het ATO heeft ontwikkeld (kadaster van beschikbare terreinen en gebouwen, inventaris van voorzieningen…).
 

*Deze studie is enkel in het Frans beschikbaar.