U bent hier

 

Mediapool bij Reyers.

Sinds 2013 is het ATO belast met de ontwikkeling van de ‘Reyerspool’ (mediapark.brussels). 
 
Naast de operationele opdracht voor het stadsproject, betreft dit ook monitoring. De observatieperimeter voor die monitoring wordt gedefinieerd op basis van de schaal en de impact van de verschillende doelstellingen die worden nagestreefd. 
 
Het agentschap mobiliseert de actoren uit de mediasector rond het project voor de Mediapool, promoot de Mediapool en zorgt voor de afstemming met het stadsproject. Daarnaast werkt het agentschap aan de vergroting van de territoriale kennis via de volgende middelen: 
  • inventarisatie van nuttige informatie voor de ontwikkeling van de Mediapool bij de mediasector om de behoeften te identificeren, de oprichting van de Mediapool te operationaliseren en een antwoord te bieden op de knelpunten die zijn gedefinieerd tijdens de haalbaarheidsstudie voor een Mediapool bij Reyers
  • bezoeken aan vergelijkbare mediaclusters (benchmarking) in België (Pôle image in Luik) of in het buitenland (Plaine Image in Rijsel, Mediacity Manchester, 22@ in Barcelona, Établissement Public du Plateau de Saclay);
  • follow-up van een reeks gegeorefereerde indicatoren, zoals de evoluties binnen de mediasector of de leegstand van vastgoed (hoofdzakelijk kantoren).
Het ATO werkt samen met de betrokken gewestelijke instanties, zoals Impulse en Citydev.brussels om de overheidsinitiatieven voor de economische ontwikkeling van de mediasector te coördineren en te verdelen. Zo neemt het agentschap deel aan de cluster screen.brussels (gecoördineerd door Impulse) als permanent lid van de ‘Board’ (begeleidingscomité van de cluster).