U bent hier

 

Van RVOHR naar SVG.

De Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie omvat de wijken waar de overheid extra actief is, met onder meer duurzame wijkcontracten, renovatiepremies, gevelverfraaiingspremies, verhoogde aftrek van de registratierechten en gesubsidieerde werken. 
 
De RVOHR ontstond in 2002, maar in tien jaar tijd is de sociaaleconomische situatie in het gebied sterk veranderd. 
 
Het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening (BWRO) voorziet dat de bepaling van de RVOHR moet worden opgenomen in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)
 
In 2014 stelde het ATO, bij de uitwerking van het ontwerp-GPDO, een nieuwe afbakening voor de perimeter van de RVOHR voor, die het Stadsvernieuwingsgebied (SVG) wordt genoemd.
 
De bepaling van deze nieuwe perimeter is gebaseerd op de statistische analyse van drie sociaaleconomische criteria:
  • het werkloosheidscijfer;
  • het mediaaninkomen;
  • de bevolkingsdichtheid.
Tevens wordt de evolutie van het SVG bijgehouden via terreinonderzoeken op basis van een analyse van de staat van de gebouwen.