U bent hier

 

Context.

Waarom een Monitoring voor de culturele en sociaal-culturele sectoren?
Cultuur is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel kent een overvloed aan culturele identiteiten, die een belangrijke rol spelen in de sociale en economische diversiteit en het samenleven. Culturele en sociaal-culturele activiteiten bevorderen de persoonlijke en collectieve ontplooiing, versterken de stedelijke identiteit en stimuleren tevens de economie en de werkgelegenheid, door de creatieve synergieën die erdoor ontstaan. Ze dragen ook bij aan de uitstraling van Brussel in België en in het buitenland. Ze onderscheiden Brussel van andere Europese metropolen, waardoor de stad haar rol als hoofdstad van Europa kan opnemen.
 
Culturele en sociaal-culturele infrastructuur schept ruimte voor creatie en biedt mogelijkheden om het resultaat van deze creatie aan een publiek voor te stellen. Infrastructuur faciliteert de uitoefening van activiteiten voor professionals en vrijwilligers. Ze bieden de bewoners de mogelijkheid om groepsactiviteiten te ontwikkelen, die het samenleven in de wijken versterken.
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest speelt een belangrijke rol voor de culturele en sociaal-culturele sectoren. Culturele promotie, toerisme en stedelijke ontwikkeling behoren tot de gewestelijke bevoegdheden. Cultuur is een krachtige hefboom voor stedelijke ontwikkeling en daarom wil de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2014-2019) beschikken over een ‘territoriale visie op de verspreiding van cultuur’. Een visie die ernaar streeft om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en om te anticiperen op de toekomst. Een visie die zich eveneens inspant om de toegang tot cultuur te vergroten voor alle bewoners, ongeacht de wijk waarin ze wonen. 
Daarom wordt de noodzaak van een territoriale culturele ontwikkelingsstrategie vandaag erkend door zowel institutionele actoren (BHG, VGC, COCOF, gemeenten) als het middenveld. De overheden werken samen om de synergie tussen de verschillende culturele actoren te versterken en om cultuur te promoten in de ruimtelijke ordening alsook in het economisch en werkgelegenheidsbeleid. 
 
Mede om aan deze behoefte tegemoet te komen, ontwikkelt perspective.brussels een instrument voor de territoriale monitoring van de culturele en sociaal-culturele infrastructuur in het Gewest.