U bent hier

 

Synthesenota.

Het ATO maakte een stappenplan (synthese en bijlagen) met thematische fiches voor een optimale coördinatie van de projecten binnen de beleidszone van Thurn en Taxis.

De synthese verstrekt de volgende informatie:

  • de beleidsmatige, wettelijke, juridische en operationele context waarin de ontwikkeling van Thurn en Taxis past (GGB 6A en 6B);
  • de bijgewerkte lijst van publieke en private partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de site;
  • de lopende projecten in de beleidszone en in de onmiddellijke omgeving (coördinatieperimeter).

Voor elk lopend en toekomstig project is er een fiche met een beschrijving van het project, de betrokken partijen, de planning en de begroting. De fiches worden geregeld bijgewerkt wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. De projecten worden opgedeeld binnen een aantal thema’s: gebouwen, toekomstige ontwikkelingen, wegen, infrastructuur en openbare ruimte en groene ruimte.

De projectfiches, de lijst van partners en het overzicht van de projecten zijn opgenomen in de bijlagen van de synthese.