U bent hier

 

Beleidsmatig en wettelijk kader.

Een van de eerste richtschema's

Het overleg over en de planning van het toekomstige gebied verliepen via een richtschema (van het team MS-A en Ateliers Yves Lion), dat het Gewest in december 2008 goedkeurde.

Het richtschema strekt zich uit over een grotere perimeter dan de site zelf (90 ha) om de ontwikkeling van zowel Thurn en Taxis als de buurt tegelijkertijd aan te pakken.

De volgende elementen krijgen voorrang:

 • een open ruimte waardoor de site ten volle tot zijn recht komt (stadspark, plein, park L28A en park L28);
 • het gebouwde erfgoed (havenstation, goederenstation, watertoren, seinhuis, olie- en vishal) en het natuurlijke erfgoed (taluds);
 • de ontsluiting van de site door de aanleg van noord-zuid- en oost-westverbindingen (met name tussen de Vandenboogaerdestraat en de Molenbeekstraat);
 • zachte weggebruikers en openbaar vervoer (met name door de aanleg van een nieuwe tramlijn die een nieuw traject volgt over de zogenaamde Picardbrug over het kanaal);
 • duurzame ontwikkeling: sociale en functionele mix, hoge energieprestaties.

Het richtschema is van toepassing op de perimeter van het hefboomgebied 5 Thurn en Taxis uit het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) van 2002.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"291","attributes":{"class":"media-image","id":"2","typeof":"foaf:Image"}}]]

BBP in ontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat de grote lijnen van het project worden geconcretiseerd, wilde de regering het richtschema een wettelijk kader geven met een uitvoeringsbesluit (23/04/2009). De Stad Brussel werd gevraagd om binnen 3 jaar een bijzonder bestemmingsplan (BBP) uit te werken voor het gebied van gewestelijk belang (GGB) Thurn en Taxis.

Dat besluit stipuleert dat het BBP erover moet waken dat er een functionele mix ontstaat op de site:

 • nieuwe ontwikkelingen met een maximale bruto bovengrondse oppervlakte van 370.000 m² voor het GGB 6A en 6B (bovenop de bestaande 96.633 m² op het GGB 6B na de renovatie van de Sheds, het Koninklijk Pakhuis en het Magazijn voor gevaarlijke producten);
 • het GGB 6A krijgt een maximum van 330.000 m², waarvan 40 à 50.000 m² in het Havenstation;
 • het GGB 6B krijgt maximaal 40.000 m² erbij;
 • minimaal 40% woningen en 10% collectieve of openbare voorzieningen;
 • maximaal 40% administratieve of producerende activiteiten;
 • minimaal 30% van de woonoppervlakte voor middelgrote woningen en verspreid over de site;
 • de collectieve of openbare voorzieningen moeten met name de volgende functies bieden: kinderdagverblijven/opvangplaatsen, lagere scho(o)l(en), circusschool, overdekte en niet-overdekte sportvoorzieningen, buurtvoorzieningen met een educatieve, culturele en maatschappelijke bestemming;
 • maximaal 3.500 parkeerplaatsen in totaal (over het algemeen onder de nieuwe gebouwen), die omgebouwd of opgeheven kunnen worden naarmate de site beter bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Daarnaast moet het BBP een sociale mix en activiteiten op de site bevorderen met:

 • een functionele mix binnen de gehele zone van het GGB 6A en 6B;
 • een functionele mix op het niveau van de stratenblokken;
 • de toegankelijkheid van de site en meer in het bijzonder van het Havenstation.

Aansluitende presentaties

Deze documenten zijn gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst over Thurn en Taxis die het ATO had georganiseerd op 2 april 2010. Het gaat hierbij om indicatieve en informele documenten, waarvan het intellectuele eigendom toebehoort aan de auteurs.