U bent hier

 

12 stedenbouwkundige en architecturale programma’s.

Op basis van de 5 opties van het richtschema en een topologisch-morfologische studie zijn 12 stedenbouwkundige en architecturale programma's gedefinieerd. Die bevatten ingrepen op korte, middellange en lange termijn om van de Europese wijk een gezellige en afwisselende buurt te maken.

1. Stadsproject Wet

Dit toonaangevende project bestaat uit de aanleg van een dicht bebouwde en gemengde buurt in het hart van de Europese wijk. Die verdichting van de bebouwde oppervlakte biedt – behalve de herstructurering van de gebouwen van de Europese Commissie langs de Wetstraat – ook ruimte voor meer woningen, winkels, voorzieningen en openbare plaatsen in deze perimeter. Atelier Christian de Portzamparc won de architectuurwedstrijd die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in april 2008 organiseerde en tekende een geheel nieuw plan voor deze zone. De Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) werd in februari 2014 goedgekeurd door het Brussels Gewest. Op dit moment vindt de omzetting van dit ambitieuze project naar een Bijzonder BestemmingsPlan (BBP) plaats. De eerste twee stedenbouwkundige vergunningen die rekening houden met deze nieuwe regels werden in december 2014 afgeleverd. 

2. De Etterbeeksesteenweg wordt een stadsboulevard

De volledige heraanleg van deze historische steenweg is essentieel voor de verbindingen tussen de wijk van de squares in Sint-Joost en de gemeenten Etterbeek en Elsene. Er wordt een grootschalig huisvestingsprogramma uitgevoerd (met tot op heden meer dan 167.000 m2 woningen gebouwd) en de Etterbeeksesteenweg wordt volledig heraangelegd tot een stadsboulevard, die aansluit op de traditionele stedelijke lanen uit de negentiende eeuw. De steenweg zal plaats bieden aan een eigen weggedeelte voor het openbaar vervoer, bomenrijen en brede voetpaden.

3. Heraanleg van de omgeving van Residence Palace

De heraanleg van de omgeving van Résidence Palace is bedoeld om het complex van historische gebouwen van architect Pollack meer naar voren te brengen. Ook zal de toegang tot het theater en het zwembad in het gebouw vanaf de Etterbeeksesteenweg beter worden gemaakt. Deze twee voorzieningen moeten worden gerenoveerd en opengesteld voor het publiek.

4. Ontwikkeling van een multimodaal knooppunt in het Schumanstation

In het kader van de aanleg van het Gewestelijk Expres Net (GEN) komt er in 2015 een nieuw multimodaal complex onder het Schumanplein, dat twee treinstations en een metrostation met elkaar verbindt.
 
In hetzelfde complex zal de aanleg van de Schuman-Josaphattunnel het vanaf 2016 mogelijk maken om de afstand tussen de Europese wijk en de luchthaven van Zaventem in een kwartier tijd af te leggen.

5. Heraanleg van het Schumanplein en de omgeving

De Brusselse regering heeft beslist om de opheffing van het bovengrondse autoverkeer op het Schumanplein te onderzoeken. Dat moet het mogelijk maken om van het plein op termijn een aangename openbare ruimte te maken.

6. Verfaaiing van de omgeving van de Europese Raad

Dit programma beoogt een specifieke en coherente aanpak voor de gehele omgeving van het Justus Lipsiusgebouw (waarin de Raad van de Europese Unie en de Europese Raad zetelen).

7. Solidarnosc 1980-esplanade

De Solidarnosc 1980-esplanade voor het Europees Parlement vormt de verbinding tussen het Luxemburgplein en het Leopoldpark. In december 2010 werd de esplanade eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor die ruimte eindelijk gebruikt kan worden door het grote publiek. In april 2012 werd een protocolakkoord voor de organisatie van evenementen op het plein ondertekend door het Europees Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de NMBS, de gemeente Elsene en de Stad Brussel. 
Er zijn projecten gaande voor de herinrichting en ontsluiting van de noordelijke en zuidelijke punt van de esplanade:
  • Aan de zuidelijke punt, aan de kant van de brug over de Waversesteenweg, zijn twee projecten in uitvoer:
    - de bouw van een publiek paviljoen, dat werd ontworpen door het bureau MS-A;
    - de aanleg van een doorsteek tussen de Waversesteenweg en de Viaducstraat via de spoorwegtaluds. Op termijn moet deze doorsteek een nieuwe verbinding vormen naar het Viaducpark en naar de groenstrook die tot aan de Mouterijbrug loopt.
  • Aan de noordelijke punt gaat het om projecten om de Belliardstraat vlot over te kunnen steken en een aangename doorgang te creëren langs de Pascalestraat naar Résidence Palace.

8. Renovatie en verfaaiing van het Jubelpark en de omgeving

De komende jaren wordt het gehele park gerenoveerd in opeenvolgende fasen. Het ontwerpplan voor de renovatie van het park werd begin 2014 goedgekeurd. Het ontwerpplan voor de verlichting is goedgekeurd en zal vanaf 2015 worden geïmplementeerd.

9. Renovatie en verfaaiing van het Leopoldpark en de omgeving

Het park zal beter toegankelijk zijn voor de aangrenzende residentiële buurten. Een studie van Beliris heeft vier zones gedefinieerd die aangepakt zullen worden: de omgeving van de Eggevoorttoren, de zuidelijke punt van de esplanade van het Europees Parlement, de omgeving van het Museum voor Natuurwetenschappen en de omgeving van het Eastmangebouw (het toekomstige Huis van de Europese Geschiedenis). De voorgestelde ingrepen zullen vanaf 2015 kunnen worden uitgevoerd.

10. Heraanleg van de Wetstraat, Belliardstraat en Kortenberglaan

Deze heraanleg is geanalyseerd in het kader van de globale mobiliteitsstudie die op initiatief van Beliris werd uitgevoerd. Het technisch comité heeft de volgende voorstellen geselecteerd:
  • op termijn wordt de Wetstraat beperkt tot drie rijstroken en de vrijgekomen ruimte zal worden gebruikt voor de verbreding van de voetpaden, zodat voetgangers en fietsers elkaar niet meer hinderen. Dit plan wordt bestudeerd in aansluiting op het Stadsproject Wet en de nieuwe openbare plaatsen die langs deze verkeersader worden gepland;
  • de Belliardstraat zou beperkt kunnen worden tot vier rijstroken. De vrijgekomen ruimte wordt volledig bestemd voor voetgangers.

11. Ontwikkeling van het Jamblinne de Meuxplein

Er wordt nagedacht over de plaatsing van een GEN-halte, in combinatie met een heraanleg die dit plein meer toegankelijk zal maken voor de aangrenzende buurten.

12. Heraanleg van het Jourdanplein en Luxemburgplein

Deze heraanleg moet de toeristische aantrekkingskracht versterken en de twee pleinen gezelliger maken voor de buurtbewoners. Momenteel lopen hier studies naar.