U bent hier

 

Bijzonder BestemmingsPlan (BBP).

voor het Stadsproject Wet
Het overkoepelend stadsontwerp van het Stadsproject Wet werd na een internationale ontwerpwedstrijd uitgewerkt door Atelier Christian de Portzamparc en in december 2010 goedgekeurd door de Brusselse Regering.
 
Intussen werden de stedenbouwkundige kenmerken van dit Stadsproject omgezet in de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV). De GGSV herroept en vervangt Titel I van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving.
 
De GGSV bepaalt in deze perimeter een set nieuwe regels voor de aanleg en het onderhoud van vrije ruimtes en voor de inplanting, de bouwprofielen en de buitenafwerking van de bouwwerken en omschrijft zo de maximale bouwenveloppe waarbinnen afbraak/heropbouwprojecten zich moeten inschrijven.
 
Aangezien de GGSV geen bestemmingsvoorschriften kan vastleggen, heeft de Brusselse Regering op 12 december 2013 beslist voor dezelfde perimeter een Bijzonder BestemmingsPlan op te maken.
 

Wat houdt de opdracht voor de opmaak van een BBP in?

Deze opdracht omvat de opmaak van een Bijzonder BestemmingsPlan en een milieueffectenrapport. De bepalingen van de GGSV zullen per huizenblok worden omgezet. Het BBP zal de volgende elementen onderzoeken:
  • bepaling van de bouwprofielen en inplantingen op de grond van vloer/terrein- (V/T) en grondinname/terrein (G/T)-coëfficiënten;
  • verdeling van de gewenste bestemmingen;
  • strategie voor de inrichting en het beheer van de publieke en private vrije ruimten;
  • uitwerking van een globaal beeldkwaliteitsplan.
Op 30 januari 2013 is het integrale Regeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kan de gepubliceerde versie hier downloaden.
 
In afwachting van het BBP en een architectuurwedstrijd die de Europese Commissie zal uitschrijven, is op 18 september 2015 een haalbaarheidsstudie voor stratenblok B gelanceerd. Die zal de gewenste dichtheid en stedelijke mix voor stratenblok B definiëren.