U bent hier

 

Het richtschema van 2010.

In augustus 2008 kregen de studiebureaus BUUR en STRATEC de opdracht om een richtschema uit te werken van de Directie Studies en Planning / Brussel Stedelijke Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij presenteerden een aantal projecten voor de stadsplanning van het gebied, die de komende decennia de ontwikkeling van deze wijk zullen structureren. In 25 november 2010 keurde de Brusselse regering het richtschema goed. Samenvatting van het richtschema.

De groep BUUR-STRATEC, stelde het Brussels Gewest vijf subsectoren voor die een hefboom kunnen zijn voor het hele gebied. De projecten besteden niet alleen aandacht aan de gebouwen, maar ook aan de openbare ruimte. Ze gaan uit van de lopende projecten of de dynamiek die nu al aanwezig is in het gebied, waarbij zowel de overheid als de privésector betrokken is.

[[{"type":"media","view_mode":"media_small","fid":"254","attributes":{"class":"media-image","id":"10","typeof":"foaf:Image"}}]]

Gezien de verschillende evoluties in dit gebied, zijn de grote projecten 1, 2 en 4 (zie hieronder) nu opgenomen in de lopende onderzoeken voor mediapark.brussels en voor Parkway E40. Meer weten: www.mediapark.brussels.

De 5 grote projecten

1. Het project Economische pool Reyers (groot project 1) is bedoeld om de economische activiteiten rond en op het VRT-RTBF-terrein te bevorderen:

  • bouw van nieuwe kantoorcomplexen ter vervanging van de verouderde gebouwen in de buurt van de Kolonel Bourgstraat en Marcel Thirylaan;
  • globale heraanleg van de wegen in deze sector, rond de VRT-RTBF, het begin van de Kolonel Bourgstraat en de uitritten van de E40 naar de Reyerslaan;
  • bouw van nieuwe woningen in de Kolonel Bourgstraat, waaronder een operatie uit het gewestelijk huisvestingsplan.

Meer weten

Dankzij de afbraak van de huidige gebouwen en de projecten voor de nieuwe gebouwen van de VRT en de RTBF in het kader van mediapark.brussels kan de hele Reyerssite opnieuw worden aangelegd. Meer weten: www.mediapark.brussels.

2. Het project Parkway (groot project 2) zal de E40 snelweg omvormen tot een ‘parkway’ met minder rijstroken, beplanting aan weerszijden, eigen beddingen voor de GEN-bussen van De Lijn die nu op de Leuvensesteenweg rijden, dubbel fietspad …
Het project bevat ook plannen voor de omvorming van de kantoren in de Kolonel Bourgstraat tot woningen en de bebouwing van de terreinen die vrijkomen van de E40, maar zonder de goede doorstroming van het verkeer te hinderen.

Meer weten

Naar dit project vindt momenteel een grondiger onderzoek plaats, onder leiding van het ATO en Brussel Mobiliteit. Meer weten: www.mediapark.brussels.

3. Het project Leuvensesteenweg (groot project 3) zal de drukke steenweg omvormen tot een centrale as in de wijk. De weg wordt opnieuw aangelegd, een groot stuk braakland in Evere wordt bebouwd en het complex van de Home Familial Bruxellois wordt ‘verdicht’, zodat deze historische stadsas opnieuw meer stedelijke functies kan krijgen.

Meer weten

4. Het project Edith Cavell park (groot project 4) bestaat uit:

  • de aanleg van een openbaar park van 6 hectare op het groenterrein van de VRT en de RTBF dat nu nog bouwgrond is;
  • de bouw van nieuwe woningen op een deel van dit terrein;
  • de evenwichtige transformatie van de stedelijke industrieblokken, met voorrang voor kmo’s.

Meer weten

Dit parkproject is geïntegreerd in het project mediapark.brussels en wordt dus nu bekeken op de schaal van het hele VRT/RTBF-terrein, dat beschikbaar en toegankelijk wordt door de afbraak van het huidige omroepgebouw, zodat het project zich niet meer hoeft te beperken tot de huidige afgesloten groenruimte. Meer weten: www.mediapark.brussels.

5. Het project Marcel Thiry-Plejaden (groot project 5) zal het geheel van leegstaande kantoorgebouwen omvormen tot een wijk met woningen, voorzieningen en recreatie.

Meer weten