U bent hier

 

Strategisch en reglementair kader.

Het eerste richtschema in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In 2006 werd de opdracht gegeven aan het team van architecten en stedenbouwkundigen van MS-A / Ateliers Yves Lion om een richtschema op te stellen. Dat was de eerste concrete toepassing van dit planologische instrument in het Brussels Gewest.
 
Dat richtschema werd in november 2006 goedgekeurd door de regering. Het is vooral gericht op planning van de ontwikkeling van het vroegere Rijksadministratief Centrum (RAC) en op de verbetering van de verbindingen met de omliggende wijken. De volgende doelstellingen stonden voorop:
 • een betere fysieke verbinding tussen de Vijfhoek (het centrum) en het RAC en een betere toegankelijkheid voor voetgangers, zowel vanaf de Kruidtuin als vanaf de Pachecolaan;
 • een verbouwing met benutting van de waardevolle elementen, in plaats van een radicale omvorming;
 • de ‘sokkelstedenbouw’ benutten door de toegankelijkheid te verbeteren en een gevarieerd gebruik te bevorderen;
 • een functionele en maatschappelijke mix introduceren

Nieuw BBP in de pijplijn

Om er zeker van te zijn dat de opties van het richtschema, als richtinggevend document, concreet werden uitgevoerd, zorgde de regering voor een duidelijk juridisch kader. Er werd een besluit aangenomen (29/06/2007) over de uitvoering van het schema en de Stad Brussel werd uitgenodigd om een bijzonder bestemmingsplan (BBP) uit te werken voor de perimeter van het gebied van gewestelijk belang (GGB) ‘Rijksadministratief Centrum’.
 
Na de uitwerking van een eerste versie van dit BBP (in 2010) wilde het Gewest opteren voor een lagere bebouwingsdichtheid om meer flexibiliteit te creëren en de toekomstige woningen meer wooncomfort te bezorgen. 
 
Het nieuwe ontwerp van het BBP is onlangs in openbaar onderzoek gegaan (23 mei - 22 juni 2012). De Overlegcommissie van de Stad Brussel gaf een gunstig advies onder bepaalde voorwaarden.
 
De volgende documenten werden gepresenteerd in het kader van het tweede openbaar onderzoek:
- Plannen: 
 • localisatieplan
 • plan van de bestaande rechtstoestand
 • plan van de bestaande feitelijke toestand
 • plan van de bestemmingszones
 • plan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
 
- Milieueffectenrapport (MER):
 • aanvulling van het MER
 • niet-technische samenvatting van de aanvulling van het MER
 • atlas van de aanvulling van het MER (onderzoek naar de schaduwen en 3D-perspectieven van de verschillende configuratieopties)
 
- Teksten: 
 • nota’s en rapporten
 • voorschriften
 • aanbevelingen
 • fotoreportage
 
Dit ontwerp van het BBP bestaat uit maximaal 143.500 m2, als volgt verdeeld over de voormalige site van het RAC: 
 • Woningen: minimaal 50.250 m², waarvan minimaal 30% sociale en/of geconventioneerde woningen;
 • Kantoren: maximaal 68.600 m²;
 • Collectieve voorzieningen en openbare diensten: minimaal 16.200 m² waaronder een kleuter- en/of basisschool van minimaal 4.500 m², een crèche van 1.600 m² en een brandweerpost van minimaal 1.100 m²;
 • Winkels: minimaal 5.000 m² - maximaal 8.000 m².
De gemeenteraad van de Stad Brussel nam het nieuwe ontwerp van het BBP aan op 24 september 2012. Het wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan het Gewest.
 

Aansluitende presentaties

Opdracht en werkmethode voor de Kruidtuin, ‘10 grote uitdagingen’ (ATO).
Dit document werd gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst over de Kruidtuin op 25 juni 2010 die werd georganiseerd door het ATO. Dit is een informatief en informeel document.