U bent hier

 

Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.

voor het Stadsproject Wet
De Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) sluit aan op de overkoepelende filosofie van het Stadsproject Wet, dat werd ontworpen door Atelier de Portzamparc en in december 2010 goedgekeurd door de Brusselse regering. Het geeft een nauwkeurig en verordenend kader en omkadert de toekomstige ontwikkeling van de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving.
 
De GGSV herroept en vervangt Titel I van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening over de kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving.
 
Het aannemen van een GGSV is nieuw in het Brusselse rechtsbestel, omdat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de eerste keer gebruikmaakt van de bevoegdheid die haar wordt verleend door artikel 88, laatste lid, van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), om een stedenbouwkundige verordening aan te nemen die slechts van toepassing is op een gedeelte van het gewestelijke grondgebied.
 

Wat voorziet de GGSV?

De GGSV heft titel I van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening over de kenmerken van de bouwwerken en hun naaste omgeving op en vervangt haar.
 
De GGSV bepaalt nieuwe regels voor de aanleg en het onderhoud van vrije ruimtes, de inplanting, de bouwprofielen, de buitenafwerking van de bouwwerken…
 
Elke handeling van afbraak/wederopbouw binnen de perimeter van de GGSV moet het geheel van de bepalingen uit de GGSV naleven.
 
De GGSV bepaalt enkel mogelijke volumes d.w.z. maximumvolumes waarbinnen bouwprojecten zich moeten inschrijven. Bovendien zullen bouwprojecten rekening moeten houden met criteria die inherent zijn aan de notie “goede plaatselijke aanleg”.

Ter herinnering: GGSV 1 en GGSV 2

Het eerste ontwerp van GGSV (GGSV 1) werd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd op 15 december 2011 en was onderworpen aan een openbaar onderzoek van 19 maart 2012 tot en met 18 april 2012. De Overlegcommissie van 28 juni 2012 besloot dat een impactstudie moest uitgevoerd worden over dit ontwerp. De resultaten van de impactstudie werden samen met de belangrijkste tendenzen uit de adviezen en de opmerkingen die naar voor kwamen tijdens het openbaar onderzoek van 2012, verwerkt in een nieuw ontwerp van GGSV (GGSV 2).
 
Het tweede ontwerp van GGSV (GGSV 2) werd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd op 28 februari 2013 en was onderworpen aan een openbaar onderzoek van 18 maart 2013 tot en met 16 april 2013. De Overlegcommissie heeft op 2 juli 2013 een gunstig advies gegeven mits bepaalde voorwaarden.
 
Op 12 december 2013 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving definitief aangenomen. Op 30 januari 2013 is het integrale Regeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 9 februari 2014 treedt de GGSV in werking.

Downloads

Het integrale Regeringsbesluit over de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) bevat:
  • de overwegingen over de juridische historiek van de GGSV;
  • de contextelementen van de GGSV;
  • de antwoorden op de bezwaren en adviezen, de antwoorden op het advies van de overlegcommissie, de antwoorden op het advies van de Raad van State;
  • de verordenende bepalingen van de GGSV.
Op 30 januari 2013 is het integrale Regeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kan de gepubliceerde versie van de GGSV hier downloaden. Op 9 februari 2014 treedt de GGSV in werking.
 
U kan de verordenende bepalingen van de GGSV hier downloaden.