U bent hier

 

Een gebied, veel bevolkingsgroepen.

De troeven van het gebied worden vaak miskend

De Prioritaire interventiezone (PIZ) bestaat uit een aantal dichtbevolkte wijken in het centrum van het Gewest (16% inwoners voor 9% van het gebied), die worden gekenmerkt door een grote bevolkingsdiversiteit.

Het gebied wordt doorkruist door het kanaal, dat een belangrijke aantrekkingspool wordt. In het gebied liggen vijf van de tien prioritaire ontwikkelingsgebieden van het Gewest (Thurn en Taxis, Schaarbeek Vorming, Weststation, Zuidwijk en Kruidtuin), acht handelswijkcontracten en een groeiend netwerk van locaties voor evenementen, tentoonstellingen en voorstellingen (Thurn en Taxis, Kelders van Kuregem, Kruidtuin, Wiels, Hallen van Schaarbeek, enzovoort). Ook op economisch vlak is het een belangrijk gebied (Haven van Brussel, Noordwijk, bedrijvencentra…).

Al deze projecten en troeven positioneren dit gebied als een strategische zone voor de toekomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het gebied ontvangt ruime Europese en gewestelijke financiering

Sinds 20 jaar besteden het Gewest en de lokale overheden bijzondere aandacht aan de oude industrie- en arbeiderswijken in het centrum van Brussel.

Zo vraagt het Gewest sinds 1994 Europese financiering (Urban, Doelstelling 2, EFRO) voor de ontwikkeling van deze ‘achtergestelde’ gebieden. Die financiering ondersteunt de bestaande voorzieningen, zoals duurzame wijkcontracten, woningen voor middeninkomens, inrichting van de openbare ruimte, ontwikkeling van infrastructuur en renovatiepremies.

Deze inspanningen een nieuwe stedelijke en sociaalecononomische dynamiek in het gebied.

Om deze positieve evolutie te ondersteunen hebben Europa en het Gewest besloten om met voorrang te investeren in deze wijken, met een bedrag van bijna 160 miljoen euro voor de periode 2007-2013. Dankzij deze nieuwe middelen konden 34 economische, ecologische en sociale projecten worden gefinancierd. Het Stadsmarketingproject ondersteunt deze projecten om de aantrekkelijkheid en het imago van dit deel van de stad te verbeteren. Het ontving een budget van 3.226.660 euro om acties tot eind 2014 te ontwikkelen.