U bent hier

 

Schoolfacilitator - Opdrachten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een schoolfacilitator benoemd om de procedures voor het creëren van nieuwe schoolplaatsen op het gewestelijk grondgebied te ondersteunen en te coördineren, met respect voor de gewestelijke en gemeentelijke bevoegdheden.
 
De schoolfacilitator heeft onder andere de volgende opdrachten:
 
 • Monitoring van het aanbod van en de vraag naar schoolplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: inventarisatie van de projecten voor het creëren van schoolplaatsen en beoordeling van het plaatsentekort in het basis- en secundair onderwijs.
 • Ondersteuning van projecten voor het creëren van schoolplaatsen:
  - doelgerichte hulp aan de inrichtende machten bij de administratieve afwikkeling van hun dossier voor het creëren van schoolplaatsen;
  - ontwikkeling van instrumenten (bijvoorbeeld een gids met goede praktijken) voor initiatiefnemers van schoolprojecten om de oprichting van scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen;
  - voorafgaande contacten initiëren tussen projectleiders en gewestelijke en gemeentelijke stadsontwikkelingsinstanties.
 • Toezien op de verdeling van de financiële middelen om de productie van scholen te versnellen en hun integratie als structureel element in de stad te ondersteunen.
 • De gewestelijke subsidies die direct of indirect ten goede komen aan scholen identificeren en een voorstel voor de coördinatie daarvan voorleggen aan de Brusselse gewestregering.
 • De schoolomgevingen aanpakken door de uitwerking van inrichtingsplannen voor schoolbuurten door het gewest, in samenwerking met de gemeenten (mobiliteit, groen- en sportvoorzieningen, straatverlichting, aanwezigheid van stadswachters of straatwerkers). 
 • De kwaliteit van schoolinfrastructuur onderzoeken en een handleiding ontwikkelen voor de inrichtende machten waarin suggesties staan om de kwaliteit te verbeteren.
De schoolfacilitator heeft de taak om een expertisecomité samen te roepen om de vervulling van zijn of haar opdrachten te ondersteunen. Dat comité bestaat uit vertegenwoordigers van de inrichtende machten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de gewestelijke en gemeentelijke administraties die betrokken zijn bij de oprichting van scholen.
 
De schoolfacilitator brengt regelmatig verslag uit aan de regering over de vorderingen van de projecten, eventuele moeilijkheden, mogelijke maatregelen en voorstellen die de regering zou kunnen overnemen. Lees het eerste verslag van de schoolfacilitator aan de regering van het Brussels Gewest.
 
De Brusselse gewestregering heeft deze taken onlangs aangevuld met de follow-up van de beleidswerven die voortvloeien uit het programma Onderwijs van pijler 2 van Strategie 2025. 
 
Strategie 2025 wordt onderschreven door de bevoegde ministers van de Federatie Wallonië-Brussel, de Commission communautaire française, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals door de Brusselse sociale partners. De strategie omvat 18 grote doelstellingen en bijna 160 beleidswerven op het vlak van economie, onderzoek, tewerkstelling, opleiding en onderwijs, die bedoeld zijn om de Brusselse economie een nieuwe dynamiek te bezorgen.