U bent hier

 

ZEUS.

De Zone voor Economische Uitbouw in de Stad (ZEUS) is bedoeld om bedrijven in de perimeter met financiële stimuli aan te moedigen om arbeidskrachten die daar gedomicilieerd zijn in dienst te nemen.
 
Bij de uitwerking van dit beleidsinstrument werd aan het ATO en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) gevraagd om een relevante perimeter voor de toekomstige ZEUS te definiëren.
 
De bepaling van de ZEUS is gebaseerd op de statistische analyse van drie sociaaleconomische criteria: de werkloosheid ten opzichte van het gewestelijk gemiddelde, het percentage werklozen met een bediendeprofiel ten opzichte van het gewestelijk gemiddelde en het gemiddelde inkomen op basis van de belastingaangifte ten opzichte van het gewestelijk gemiddelde. Daarnaast werd het vastgoedpotentieel in de statistische sectoren in moeilijkheden geanalyseerd.
 
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1983","attributes":{"class":"media-image","id":"2","typeof":"foaf:Image"}}]]