U bent hier

 

Schoolplaatsen.

In het kader van de monitoring van het schoolaanbod beantwoordt het ATO regelmatig op vragen om de stedenbouwkundige en vastgoedmogelijkheden van een gebied te beoordelen, met het oog op de oprichting van een nieuwe school. 
 
Het agentschap brengt het aanbod van en de vraag naar schoolplaatsen binnen een specifiek gebied in kaart en voegt daarbij een reeks inlichtingen die nodig zijn om een school op te richten, zoals bestemming in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), wettelijke verordeningen, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, aanbod van sport- en cultuurvoorzieningen, groenvoorzieningen, beschikbaar vastgoed en eigenaars, en projecten voor scholen en woningen.
 
De vragen gaan over de volgende dossiers:
  • Definitiestudie CERIA

Ceria_besoinsplacesscolaires_2015-2020.jpeg

afficher dans les versions: 
fr
nl
en

Ceria_equipements_transports.jpeg

afficher dans les versions: 
fr
nl
en

 

  • Potentieel terrein op de site van Thurn & Taxis

Foncier_disponible_TourTaxis.jpeg

afficher dans les versions: 
fr
nl
en
  • School voor BBP 6D in Molenbeek

PPAS6D_Besoins_ecoles.jpeg

afficher dans les versions: 
fr
nl
en

PPAS6D_Projet_logement.jpeg

afficher dans les versions: 
fr
nl
en
  • Kaart van kantoorgebouwen die in aanmerking komen voor reconversie

Bureaux_1000_10000_reconversion.jpeg

afficher dans les versions: 
fr
nl
en
  • ...