U bent hier

 

Gewestelijke en gemeentelijke actoren.

Dit zijn de administraties die betrokken zijn bij de realisatie van schoolvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Zij controleren of de gewestelijke reglementen worden nageleefd, zien toe op de veiligheid van de gebruikers en dragen bij aan een goede integratie van het schoolproject in het stadsweefsel. 
 
GOB - BSO – Directie Stedenbouw: Bevoegde administratie voor de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen, met name voor het creëren van schoolplaatsen.
 
GOB - BSO – Directie Monumenten en Landschappen: Bevoegde administratie voor de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen voor beschermd erfgoed; dat wil zeggen vergunningen voor een beschermd gebouw, dat op de monumentenlijst staat of daarvoor op de nominatie staat.
 
Leefmilieu Brussel: Bevoegde administratie voor de toekenning van milieuvergunningen, asbestvergunningen, energieprestatie van gebouwen en bodemverontreiniging.
 
DBDMH: Bevoegde administratie voor het leveren van brandpreventieadvies.
 
Brussel Mobiliteit: Bevoegde administratie voor het opmaken van plannen inzake schoolverplaatsingen. 
 
Gemeente: alle websiteadressen van de Brusselse gemeenten zijn te vinden op de pagina van de De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB).
 
Afkortingen: 
BSO: Brussel Stedelijke Ontwikkeling
DBDMH: Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
GOB: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel