U bent hier

 

Organisatie van het onderwijs in Brussel.

In het Brussels Gewest staan twee grote structuren naast elkaar: het Nederlandstalige onderwijs, dat onder het gezag van de Vlaamse Gemeenschap valt, en het Franstalig onderwijs, dat onder het gezag van de Federatie Wallonië-Brussel valt.
 
Er wordt ook privéonderwijs gegeven op het Brussels grondgebied, met name door internationale en Europese scholen. Dat vormt ongeveer 3 procent van het totale schoolaanbod in Brussel.
 
De gemeenschappen zijn de bevoegde onderwijsinstanties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met uitzondering van enkele federale bevoegdheden die te maken hebben met de bepaling van het begin en einde van de leerplicht, de minimale diplomavoorwaarden en het taalgebruik.
 
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1912","attributes":{"class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]
 
Elke gemeenschap heeft haar eigen structuur, waarin de verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen Inrichtende Machten (IM), koepels van IM en netten (1).
 
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"1913","attributes":{"class":"media-image","id":"1","typeof":"foaf:Image"}}]]
 
Afkortingen: 
IM: inrichtende macht
GO!: Gemeenschapsonderwijs
OGO: Gesubsidieerd officieel onderwijs
VGO: Gesubsidieerd vrij onderwijs
OVSG: Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
VSKO: Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
CECP: Conseil de l’enseignement des communes et des provinces
CPEONS: Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné
FWB: Fédération Wallonie-Bruxelles
FELSI: Fédération des Établissements Libres Subventionnés Indépendants
SEGEC: Secrétariat général de l’enseignement catholique
Cocof: Commission communautaire française
 
(1) Bron: Observatorium voor de werkgelegenheid, Monitoring & anticipatie, sector Onderwijs, Actualiteit en perspectieven, juli 2014.