U bent hier

 

Vorige publicaties.

Bijlagen van het richtschema

Voorafgaand aan de uitwerking van het richtschema zijn specifieke rapporten opgesteld over bepaalde elementen van de diagnose.
 
Deze rapporten zijn opgenomen als bijlage bij het richtschema:

Synthesenota 2010

Met het oog op de uitvoering van het richtschema en voor een optimale coördinatie tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het RTBF-VRT-gebied, stelde het ATO in 2010 een synthesenota met thematische projectfiches op. Dit document heeft een aantal doelstellingen:
  • de grote lijnen en de projecten van het richtschema schetsen
  • de stand van zaken weergeven van de projecten in de perimeter of aan de grens van het strategische gebied
  • over een actuele lijst beschikken van de publieke en private partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het gebied
Voor elk lopend en toekomstig project is er een fiche met een beschrijving van het project, de betrokken partijen, de planning en de begroting. De fiches worden opgedeeld binnen een aantal thema’s: gebouwen, wegen, infrastructuur, openbare ruimte en groene ruimte. 
 
Deze projectfiches en de lijst van betrokken partijen partijen zijn toegevoegd als bijlage van de synthesenota.