U bent hier

 

Uitwerking van een gemeenschapelijk referentiekader.

Werkbijeenkomsten (11 en 18 december 2013)

Om verder te gaan in de ontwikkeling van het participatiecentrum werden workshops georganiseerd over de volgende onderwerpen:
 • de verbetering van de participatieve processen;
 • de definiëring van de taken van het toekomstige expertisecentrum.
 
Er namen een vijftigtal actoren uit de sector van de participatie en de stedelijke ontwikkeling in het Brussels Gewest deel aan deze werkbijeenkomsten. 
 
Met het oog op de verbetering van de participatieve processen kwamen de volgende thema’s aan bod:
 • Bestuur en transversaliteit;
 • Voorwaarden voor participatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Kwaliteits- en evaluatiecriteria.
Uit die bijeenkomsten kwam naar voren dat de participatie in het Brussels Gewest voor drie grote opdrachten staat:
 • degelijke participatieve processen garanderen in de beginfase en tijdens de ontwikkeling van grote projecten, met de deelname van een zo groot mogelijke doelgroep;
 • participatie organiseren als een langdurig proces, waarin kwaliteitscriteria een rol spelen;
 • centralisering van de informatie die relevant is voor de verschillende actoren van een stadsproject en afstemming tussen de besluitvormers en de verschillende betrokken partijen van een project.
Het toekomstige expertisecentrum zal 5 belangrijke taken hebben:
 
 • Facilitatie en begeleiding
Het centrum faciliteert de relaties tussen de actoren, door hen te informeren, te vormen, te adviseren en aan te sporen tot samenwerking.  
 
Het centrum faciliteert de planning van de participatie tussen de verschillende betrokken partijen. Het begeleidt de trekkers van overheidsprojecten bij de ontwikkeling van participatieprocessen (opstellen van het bestek, fasering, methoden …) vanaf de beginfase van het stadsproject, zodat de participatieve processen bijdragen tot de kwaliteit van het project. 
 
 • Coördinatie
Het centrum zal de actoren (overheid, privésector, middenveld) coördineren en de timing van de stadsprojecten afstemmen op de timing van de participatieve processen.
 
 • Informatie
Het centrum wordt een informatiepunt. Het verstrekt informatie over de bestaande methoden en benaderingen op het vlak van participatie. Die wordt ter beschikking gesteld in een makkelijk te bereiken locatie. 
 
Het centrum wordt eveneens een informatieschakel. Het geeft informatie door tussen de actoren van een project en de besluitvormers binnen een stadsproject. 
 
 • Evaluatie
Het centrum evalueert de kwaliteit van het participatieve proces en de kwaliteit van het stadsproject. Het faciliteert de invoering van procedures tijdens de hele loop van het stadsproject.
 
 • Vorming
Het centrum biedt praktische informatie aan, die is aangepast aan de Brusselse context, voor een doelgroep die al ervaring heeft in participatieve praktijken (besluitvormers, ambtenaren, specialisten …).
 

Casestudy (19 februari 2014)

Het ATO ging eveneens dieper in op het beheer van participatieve processen en de rol die het centrum zou kunnen spelen bij een ‘complexe’ stedelijke situatie
 
In een casestudy werd onderzoek gedaan naar de denkbeeldige stad ‘LXB’. Deze stad vertoonde gelijkenissen met Brussel op het vlak van de stedelijke knelpunten en ontwikkelingsscenario’s
 
Uit dit onderzoek kwam een reeks elementen naar voren voor het beheer van participatieprocessen:
 • identificatie van de betrokken partijen, hun rol en hun impact;
 • begrip van de actoren (vooral indien zij een economische impact hebben) en hun analyse van de risico’s en rendabiliteit van de projecten in kwestie;
 • analyse van de context en de potentiële relaties tussen de betrokken partijen;
 • inzameling van gegevens;
 • minutieuze voorbereiding van gesprekken;
 • keuze en adequaat gebruik van actie- en luisterinstrumenten;
Deze vereisten schetsen de werkwijze van het toekomstige expertisecentrum bij een complex stadsproject:
 • voorlichtings- en bewustmakingscampagnes voeren bij de burgers en de professionele gebruikers van de stad;
 • praktische en progressieve vormingscycli en -modules organiseren;
 • hulp bieden bij het organiseren van participatieprocessen die zijn aangepast aan de doelstellingen van stadsprojecten;
 • ondersteuning geven bij het aanleren van actie- en luisterinstrumenten;