U bent hier

 

Synthesenota.

Met het oog op een optimale coördinatie van de verschillende projecten in de Kruidtuinzone heeft het ATO een synthesenota opgesteld (‘routeplan voor de opvolging van de ontwikkeling van het strategisch gebied’), evenals thematische fiches. 
 
De synthesenota biedt:
  • een stand van zaken van de strategische, reglementaire, juridische en operationele kaders waarin de ontwikkeling van het voormalige Rijksadministratief Centrum plaatsvindt (GGB 5);
  • een lijst van de publieke en private actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de site;
  • een overzicht van de verschillende projecten in het strategisch gebied en de nabije omgeving (coördinatieperimeter).
Voor elk lopend of toekomstig project is een fiche opgesteld met de gegevens over het project, de actoren, de planning en het budget. De fiches worden regelmatig bijgewerkt op basis van de beschikbare informatie. Ze zijn onderverdeeld per thema: toekomstige gebouwen en ontwikkelingen, wegennet, infrastructuur, openbare ruimte en groenvoorziening.
 
Deze projectfiche, de lijst van actoren en het overzicht van de projecten zijn bij de synthesenota gevoegd.