U bent hier

 

Onteigening: een instrument voor een goed grondbeheer.

De Wijkcontracten breiden uit en de overheid voert een steeds doelgerichter beleid om meer openbaar vastgoed van een zekere kwaliteit te realiseren. Lokale overheden (gemeenten en OCMW’s) zien zich dus steeds vaker genoodzaakt om particulier vastgoed te verwerven om hun doelstellingen inzake huisvesting en openbare voorzieningen waar te maken. Wanneer een aankoop in der minne niet mogelijk is, hebben de overheden geen andere oplossing dan hun toevlucht te nemen tot onteigening.

Diverse geplande projecten konden niet worden uitgevoerd door aanslepende onteigeningsprocedures, de moeilijke toepasbaarheid van die procedures en de evolutie van de jurisprudentie van rechtbanken en van de Raad van State.

Dit vademecum is bedoeld om het werk van de gemeenten met Wijkcontracten te vereenvoudigen en mensen die betrokken zijn bij stadsvernieuwingsprojecten op weg te helpen. Alle stappen in de administratieve en gerechtelijke procedure van een onteigening worden in detail besproken, rekening houdend met de jurisprudentie, met name betreffende de motivering van openbaar nut en van hoogdringendheid.

Het document is het resultaat van een collectieve inspanning, waaraan de volgende mensen en organisaties meewerkten: de juristen die werden aangesteld voor deze opdracht (DLM bvba), ministerkabinetten, het ATO, de directie Stadsvernieuwing van het Brusselse Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) en een groot aantal gemeentefunctionarissen.

Date: 
maart, 2006