U bent hier

 

Monitoring van het schoolaanbod in het Brussels Gewest.

Documenten

Scholen zijn essentieel om te beantwoorden aan de huidige en toekomstige bevolkingsgroei. Dat gaat niet alleen over een optimale pedagogische omkadering (de taak van de gemeenschappen), maar ook over een dynamische en coherente ‘scholenstedenbouw’
 
Het agentschap heeft een monitoring van het schoolaanbod opgezet om zo snel mogelijk te kunnen inspelen op de veranderingen in de vraag naar schoolplaatsen. Die monitoring biedt een aantal mogelijkheden:
  • projecten voor het creëren van schoolplaatsen in het basis- en secundair onderwijs van de inrichtende machten volgen;
  • het plaatsentekort op wijkniveau nauwkeuriger en regelmatiger kunnen volgen; 
  • het beschikbare vastgoed voor scholen inventariseren (uitbreiding of oprichting); 
  • rekening houden met de bouw van woningen die nieuwe bewoners naar de wijk zullen brengen.
De input van de gegevens gebeurt in samenwerking met de administraties van de gemeenten, gemeenschappen en gewesten. 
 
Lees het verslag van november 2012* en van februari 2014*.
 
Dit is een krachtig beleidsinstrument, onder andere voor de schoolfacilitator, die de monitoring van het schoolaanbod sinds januari 2015 rechtstreeks beheert, met uitzondering van de aspecten ‘beschikbaar vastgoed’ en ‘impact van woningbouw’. 
 
Het ATO nam in augustus 2013 deel aan een onderwijsdebat, dat was georganiseerd door het Brussels Studies Institute (BSI). Bekijk het hele debat.
 
[Gezien de omvang van dit document verloopt het openen in een browser traag. U kunt het beter opslaan op uw computer (kies ‘Bewaar als’ met uw rechtermuisknop) en dan bekijken.]
 
 
In La Capitale en Brussel Nieuws (27 november 2014) gaf de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toelichting bij de gerealiseerde en geplande schoolplaatsen tot 2020 op het Brussels grondgebied.