U bent hier

 • Participatiebijeenkomsten over richtplan van aanleg (RPA) van mediapark.brussels

  Participatiebijeenkomsten over richtplan van aanleg (RPA) van mediapark.brussels

  Om de ontwikkeling van strategische wijken te begeleiden, heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de opdracht gegeven aan perspective.brussels om ontwerpen van richtplannen van aanleg (RPA’s) uit te werken.

  Nl
 • Jaarverslag 2015

  Goedkeuring van het richtschema Zuid; definitiestudie voor het Weststation en dezedie lopende is met betrekking tot de site Leopold III-Defensie-NAVO; uitwerking van masterplannen voor het stadsproject mediapark.brussels (met inbegrip van de architectuurwedstrijden voor de gebouwen van de VRT en de RTBF) en voor de herinrichting van de E40 en zijn omgeving; opvolging van de ontwikkeling van de site van Tour & Taxis; realisatie van een kadaster van beschikbare terreinen en gebouwen, monitoring van de schoolvoorzieningen en het werk van de Schoolfaciltator; blik op het studentenleven; s
  Nl
 • Studentenleven

  Het ATO biedt een kort overzicht van de belangrijkste resultaten (in cijfers en in kaarten) van de enquête die sinds 2013 wordt gehouden naar het studentenleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Nl
 • Architecten van het nieuwe VRT-gebouw bekend

  Architecten van het nieuwe VRT-gebouw bekend

  Op 7 januari heeft de VRT haar keuze bekendgemaakt voor de Tijdelijke Vereniging rond Robbrecht en Daem Architecten en Dierendonckblancke Architecten om het nieuwe VRT-gebouw te ontwerpen.
  Nl
 • Cookie Policy

  HET GEBRUIK VAN COOKIES OP ATO

  ATO maakt op zijn website adt-ato.brussels gebruik van cookies om de werking ervan te verbeteren en om statistieken in verband met het gebruik ervan (aantal bezoekers, bekeken pagina's, enz.) in te zamelen.

  Nl
 • Jaarverslag 2014

  De monitoring van het schoolaanbod, de opdracht van de schoolfacilitator, de blik op de ‘stedelijke praktijken’ van studenten, het kadaster van beschikbare terreinen en gebouwen, de aansturing van strategische stadsprojecten (richtschema voor de Europese wijk - stadsproject Wet, stadsproject Reyers, richtschema voor de Zuidwijk, project Parkway E40, Kanaalplan), de herwaardering van het Kanaalgebied, enz.
  Nl
 • Kanaal? Hoezo kanaal?!

  Wist u dat de haven van Brussel in de negentiende eeuw op circa 100 meter van het de Brouckèreplein lag? En dat aan het begin van de twintigste eeuw in het centrum een titanenarbeid werd geleverd om het Kanaal van Willebroek 60 meter te verplaatsen? Tussen de jaren zeventig en negentig waren er optredens van bekende groepen, zoals Eurythmics, Human League, Joy Division en Blur, in kleine zaaltjes bij het kanaal.
  Nl
 • Kanaalgebied - Mogelijkheden in het hart van Brussel

  Het Kanaalgebied biedt veel ruimtes en kansen voor innovatie, groei, creativiteit, ambitie… 
   
  De overheid heeft er sinds het ontstaan van het Gewest al veel geïnvesteerd: sanering van gronden; verbetering van voorzieningen, infrastructuur, bebouwing, openbare ruimte; bouw en renovatie van woningen, enz.
  Nl
 • Jaarverslag 2013

  Met zijn pragmatische en toekomstgerichte aanpak draagt het ATO bij aan een betere kennis van het gebied: de inventaris van voorzieningen (vraag en aanbod van schoolplaatsen, het GPDO, de ondersteuning van de definiëring van de interventieperimeters zoals de ZSR of de ZEUS, de oprichting van een mediapool en het onderzoek naar de participatieprocessen bij burgers.
   
  Binnen zijn opdracht voor de coördinatie en aansturing van grote stadsprojecten werkt het agentschap mee aan de ontwikkeling van stadsdelen zoals de buurt rond het Zuidstat
  Nl
 • Jaarverslag 2012

  Van de evolutie van de strategische gebieden in het Gewest tot de deelname van het ATO aan het onderzoek naar de stad van morgen.
  Nl

Pagina's

Abonneren op ADT-ATO RSS