U bent hier

 

Actualités. Nieuws.

14/03/2014
Zuidwijk
Stand van zaken
Minister-President en Djamel Klouche, de stedenbouwkundige die verantwoordelijk is voor de opmaak van het richtschema, hebben op woensdag 12 maart tijdens de MIPIM-beurs 2014 een overzicht gegeven van de denkpistes over de toekomst van de Zuidwijk.
 
Het is inderdaad nodig een gewestelijke strategie uit te tekenen voor de Zuidwijk, die fungeert als grootste spoorknooppunt in België en internationale toegangspoort tot Brussel, om zo de ontwikkeling van dit gebied in goede banen te leiden en een antwoord te bieden op de noden die zich stellen als gevolg van de bevolkingsgroei.
 
Het komt er kort samengevat op neer dat we de internationale functie van dit gebied verenigbaar moeten maken met een plaatselijk buurtleven. Daartoe is het nodig de woonfunctie en het aanbod van uitrustingen te versterken, te ijveren voor een betere kwaliteit en een beter beheer van de openbare ruimten en te zorgen voor een ontlasting op het vlak van mobiliteit.
 
Na een internationale wedstrijd kreeg het team van Djamel Klouche de opdracht om na te gaan hoe dit evenwicht bereikt kan worden. Het team dankt deze selectie aan zijn offerte die het concept van een ‘woonvriendelijke stationsomgeving’ naar voor schuift.
 
Het richtschema, waarover vanochtend een stand van zaken werd voorgesteld, bevat een aantal solide voorstellen waaraan realistische uitvoeringstermijnen gekoppeld zijn en die het op middellange termijn mogelijk moeten maken de residentiële en de tertiaire functie op voet van gelijkheid te brengen.
 
Zo moeten de projecten Victor en Jamar tegen 2020 tussen de 45 en 50.000 m² bijkomende huisvesting opleveren. Tegen datzelfde jaar moeten de vierhoeken, dit zijn de leegstaande ruimten die zich bevinden onder de spoorwegen en een totale oppervlakte van 15.000 m² innemen, een nieuwe inrichting krijgen en plaats bieden voor uitrustingen, winkels en een permanente markt. Openbare ruimten zoals de overdekte straat en de Europa-esplanade zullen heraangelegd worden en blijven dienen als vaste locatie voor de traditionele zondagsmarkt. Verder moet een nieuw vastgoedproject aan de Fonsnylaan ruimte bieden voor de kantoren van de NMBS-groep, die momenteel gevestigd zijn op het huizenblok Frankrijk / Bara. Ook het postsorteercentrum zal behouden blijven en een herwaardering ondergaan, waardoor het plaats moet bieden voor een programmering die vatbaar is voor evolutie.
 
Tot slot zal met behulp van de budgetten waarin voorzien is in het meerjarig investeringsplan van de NMBS voor de periode 2013-2025, een ambitieuze renovatie plaatsvinden van het Zuidstation.
 
Tegen 2025 zijn voor het huizenblok Frankrijk - Bara voornamelijk huisvestingsprojecten gepland, die minstens 40.000 m² woningen moeten opleveren. In de tweede fase van het Fonsny-project zal tevens voorzien worden in huisvesting voor studenten.
 
De Minister-President roept de NMBS en de gemeenten vandaag op om hun overleg af te ronden met het oog op een formele goedkeuring van het richtschema. Tijdens dit overleg dient onder meer aandacht uit te gaan naar de voorwaarden voor de inplanting van een nieuwe internationale terminal, een project dat uitgaat van Eurostation. De NMBS-groep wordt verzocht om zich hierover formeel uit te spreken.
 

Bron: persbericht van het Kabinet van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.