U bent hier

 

Actualités. Nieuws.

18/03/2013
Zuidwijk
Lancering van een richtschema

22 kandidatuurdossiers werden ontvangen in het kader van een openbare oproep tot mededinging (onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking) om een team te selecteren voor het stedelijk projectmanagement met de opdracht om een richtschema voor de Zuidwijk uit te werken. Deze oproep werd in februari gepubliceerd op vraag van de Regering van het Brussels Gewest.

Vervolgens zullen 3 tot 5 kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De winnaar van de opdracht zou voor de zomer van 2013 bekend moeten zijn.
Het geselecteerde team heeft zes maanden om het stadsproject te ontwerpen op basis van de uitdagingen en de krachtlijnen die zijn aangegeven in de oriëntatienota van het ATO. Tevens zal het team de opdracht krijgen om de uitgevoerde projecten in de wijk op de lange termijn te begeleiden.

Het opdrachtgeverschap is in handen van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (mandataris), de Directie Studies en Planning van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Directie Strategie van Mobiel Brussel.