U bent hier

 

Actualités. Nieuws.

19/04/2016
Studentenleven
Synthese
Het ATO biedt een kort overzicht van de belangrijkste resultaten (in cijfers en in kaarten) van de enquête die sinds 2013 wordt gehouden naar het studentenleven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Deze synthese bundelt de gegevens van een peiling bij ruim 9.000 studenten van de 5 universiteiten en 20 hogescholen en kunstscholen op het Brusselse grondgebied. Die elementen zijn verwerkt in twee tussentijdse rapporten over universiteitsstudenten en kunst- en hogeschoolstudenten
 
De synthese wil een representatief beeld schetsen van de stedelijke praktijken van de studenten en met name hun woonvorm. Zo leren we dat ruim 51 procent van de studenten in een studentenwoning woont en een derde een huurwoning deelt met anderen. Een deel van de gegevens over de studentenwoning is ook op kaarten uitgezet.
 
De synthese is bedoeld om nuttige inlichtingen te verstrekken aan de gewestelijke en lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor stadsontwikkeling, maar ook aan hun eventuele private partners en aan instellingen van het hoger onderwijs die de levensomstandigheden van hun studenten willen verbeteren.