U bent hier

 

Het voorkooprecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – vademecum 2de editie.

Het voorkooprecht biedt overheden de mogelijkheid om een goed dat de eigenaar vrijwillig op de markt brengt met voorrang te verwerven. In die zin is de uitoefening van dat recht een instrument om een grondbeleid te voeren en te strijden tegen vastgoedspeculatie.

Deze mogelijkheid bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds de ordonnantie van 18 juli 2002 over het voorkooprecht (sinds 2004 opgenomen in het BWRO) in werking is getreden. In 2006 maakte het ATO in samenwerking met juristen (DLM bvba) een vademecum over het voorkooprecht (Cahier 2).

Daarna zijn nog enkele grote wijzigingen aangebracht aan deze ordonnantie. In 2010 werkte het ATO dit vademecum bij, zodat het aansluit op de nieuwe bepalingen die sinds april 2009 van kracht zijn.

Daarmee biedt het ATO de Brusselse spelers die betrokken zijn bij het grondbeleid een up-to-date document waarop ze zich kunnen baseren wanneer ze het voorkooprecht kunnen (laten) uitoefenen.

Date: 
december, 2009