U bent hier

 

Raad van Bestuur.

Vanuit het oogpunt van de samenwerking met partners bestaat de Raad van Bestuur uit de volgende vertegenwoordigers:

Samenstelling op 22 mei 2015.

De vertegenwoordigers van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Yves GOLDSTEIN - voorzitter, vertegenwoordiger van de minister-president
Matthias VAN WIJNENDAELE – eerste ondervoorzitter, vertegenwoordiger van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken
Antoine DE BORMAN – tweede ondervoorzitter, vertegenwoordiger van de minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie
Pieter DE KEYSER – penningmeester, vertegenwoordiger van de minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen
Delphine DE VALKENEER, vertegenwoordiger van de minister van Economie en Tewerkstelling 
Tom DEMEYER, vertegenwoordiger van de staatssecretaris van Verkeersveiligheidsbeleid en Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering
Emily MOENS – secretaris, vertegenwoordiger van de staatssecretaris van Buitenlandse Handel, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Gaëtan VAN WYLICK, vertegenwoordiger van de staatssecretaris van Openbare Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking, Wetenschappelijk Onderzoek, Gemeentelijke sportinfrastuctuur en Openbaar Ambt

Vertegenwoordigers van de gewestelijke administraties en instellingen van openbaar nut :

Philippe BARETTE, vertegenwoordiger van Mobiel Brussel
Philippe BOLAND, vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel
Corentin DUSSART, vertegenwoordiger van de Cel voor Beheer en Coördinatie EFRO FEDER 2007-2013
Jacques EVENEPOEL, vertegenwoordiger van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Brussel (MIVB)
Yves FRÉMAL, vertegenwoordiger van het Gewestelijk agentschap voor netheid – Net Brussel
Ann GEETS, vertegenwoordiger van de Directie Studies en Planning van het Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Martine GOSSUIN, vertegenwoordiger van Citydev
Xavier LEROY, vertegenwoordiger van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
Bernadette LAMBRECHTS, vertegenwoordiger van de Administration de la Commission communautaire française (Cocof)
Philippe MATTHIS, vertegenwoordiger van de Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel
Philippe PIEREUSE, vertegenwoordiger van de Directie Stadsvernieuwing van het Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Arnaud TEXIER, vertegenwoordiger van het Gewestelijk Handelsagentschap, Atrium.brussels
Pieter VAN CAMP, vertegenwoordiger van de Administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Vertegenwoordigers van de gemeenten:

Geoffroy COOMANS DE BRACHÈNE, vertegenwoordiger van de Stad Brussel
Lorraine DE FIERLANT, vertegenwoordiger van de gemeente Schaarbeek
Damien DE KEYSER, vertegenwoordiger van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Jean-Claude ENGLEBERT, vertegenwoordiger van de gemeente Vorst
Olivier MAHY, vertegenwoordiger van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Thierry VAN CAMPENHOUT, vertegenwoordiger van de gemeente Sint-Gillis