U bent hier

 

Partners.

De partners van het ATO:

 • Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • Bestuur Economie en Werkgelegenheid (BEW);
  • Bestuur Financiën en Begroting (BFB);
  • Bestuur Plaatselijke Besturen (BPB);
  • Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH);
  • Mobiel Brussel (BUV);
  • Beheer- en coördinatiecel EFRO 2007-2013;
  • Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA);
  • bMa, de bouwmeester van het Brussels Gewest;
  • …;
 • gewestelijke instellingen van openbaar nut: Actiris, Atrium, citydev.brussels, Leefmilieu Brussel, Net Brussel, Huisvestingsfonds, Impulse.brussels, Innoviris, BGHM, GIMV, MIVB, Haven van Brussel, Visit Bruxelles …;
 • MVV;
 • administraties van de gemeenschappen in het Gewest (Cocof, GGC, VGC);
 • lokale overheden;
 • federale overheidsdiensten, Belris, NMBS …;
 • universiteiten;
 • verenigingen, federaties, vakbonden, BECI, studiebureaus, vastgoedorganisaties …;
 • adviesorganen van Gewest en gemeenschappen;