U bent hier

 

Événements. Evenementen.

dinsdag, 29 april, 2014
Canal Days 2014
Stedelijke gebieden in verandering te Brussel en in Europa
Praktische
Plaats
The Egg, 175 Barastraat, 1070 Brussel
Datum
Dinsdag 29 april 2014 en woensdag 30 april 2014
LiensLinks
Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO) organiseert het Colloquium “Canal Days 2014 - Stedelijke gebieden in verandering te Brussel en in Europa” op 29 en 30 april 2014 in conferentiecentrum “The Egg”, dat tussen het kanaal en het Zuidstation ligt.
 
Het colloquium zal zo’n 500 Brusselse, Belgische en Europese beslissingnemers en mandatarissen bijeenbrengen.
 
Twee dagen lang zullen sprekers vanuit verschillende achtergronden een licht werpen op de vele mutaties (in maatschappij, economie, milieu, cultuur, vastgoed…) en projecten die momenteel plaatsvinden in het kanaalgebied, evenals de troeven van deze strategische ruggengraat voor de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Specialisten uit onze buurlandenbrengen hun verhaal over vergelijkbare voorbeelden in een aantal grote Europese steden.
 
Er zijn ook terreinbezoeken langs het kanaal gepland, die een blik bieden op woningen, collectieve voorzieningen, herbestemming van bijzondere industriële gebouwen, economische dynamieken, passiefgebouwen, stads- en havenindustrie, investeringen met steun van het EFRO, sociale en culturele innovaties.
 
Dit colloquium wordt ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door de Europese Unie, dankzij de programmatie 2007-2013 vanhet Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 
Het programma, de presentaties, het verslag en de foto's zijn te vinden hier.