You are here

 

Doelstellingen.

Wat willen we met de Monitoring bereiken?
De Monitoring van de culturele infrastructuur wil twee doelstellingen bereiken: enerzijds de overheid helpen bij haar besluitvorming, anderzijds ten dienste staan van culturele en sociaal-culturele actoren. 
 
1. Voor de overheid zal de Monitoring van de culturele infrastructuur (en de cartografie die eruit zal voortvloeien) leiden tot een betere kennis van de culturele en sociaal-culturele netwerken en daardoor een grondigere analyse van de verschillende gebieden binnen het Gewest mogelijk maken. De overheid zal deze analyse kunnen gebruiken om het aanbod van voorzieningen te verbeteren, bepaalde culturele functies te stimuleren, hun doelgroepen beter te bereiken of de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren.  
 
2. Voor culturele en sociaal-culturele actoren, kunstenaars, verenigingen actief in het jeugdwerk en de samenlevingsopbouw zal de Monitoring van de culturele infrastructuur aan beheerders de mogelijkheid bieden om hun locaties en ruimten bekend te maken via de website agenda.brussels. De interactieve kaart en de zoekmotor van de Monitoring zullen bovendien nauwkeurige informatie geven over de plaatsen waar deze actoren hun creaties, presentaties en vormings- en gemeenschapsvormingsactiviteiten kunnen organiseren.