You are here

 

Groene ruimte.

De projecten voor de groene ruimte vormen een essentieel onderdeel voor het imago van de wijk.

Er komt een park van 10 ha dat de echte ruggengraat van de wijk is en die doorkruist van noord naar zuid. Daar rond zullen alle activiteiten in de wijk worden gegroepeerd. Het park verbindt de groene stroken die worden aangelegd langs de spoorlijn (lijn 28) aan de oevers van het kanaal, die eveneens worden getransformeerd in een wandelgebied. Dit wordt het grootste stadspark dat is aangelegd in Brussel sinds de 19e eeuw.

De nieuwe ruimte is bestemd voor iedereen, zowel buurtbewoners als andere gebruikers. Bovendien zorgt het park via een netwerk van wegen voor de verbinding met de Maritiem- en Marie-Christinewijk.

Naast het grote park komt er een tiental kleinere parken (+/- 20 ha in totaal) langs de voormalige spoorweg, zoals een groenstrook van het Bockstaelplein die tot aan Thurn en Taxis loopt en bij de nadering van het Becobekken geleidelijk meer wordt verhard, zodat er recreatieve activiteiten kunnen plaatsvinden.

Leefmilieu Brussel bestelde samen met de bouwmeester en het ATO een stads- en landschapsstudie bij het bureau Michel Desvigne Paysagiste (MDP). Er werd een synthese en een atlas gemaakt van alle groenvoorzieningen vanaf het Bockstaelplein tot aan het kanaal. Op termijn zal Leefmilieu Brussel worden geassisteerd door MDP bij de inrichting van het evolutieve park bij Thurn en Taxis. In het Belirisiavenant (avenant 11) is een budget van 10 miljoen euro opgenomen voor de inrichting van deze groenvoorzieningen.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de conservatie van de diverse werken die uitsteken boven de vallei (de bruggen) en het industriële erfgoed op de site.

Deze documenten zijn gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst over Thurn en Taxis die het ATO had georganiseerd op 2 april 2010. Het gaat hierbij om indicatieve en informele documenten, waarvan het intellectuele eigendom toebehoort aan de auteurs.