You are here

 

Openbare ruimte en mobileit.

Het autoverkeer in de wijk Thurn en Taxis zal worden beperkt ten voordele van het zachte weggebruik. Er zal een tram stoppen, die vertrekt bij het Noordstation en via de Simon Bolivarlaan over de nieuwe kanaalbrug (verboden voor auto’s) naar het Bockstaelplein rijdt.

De aanleg van een tramlijn tussen het Noordstation en het Bockstaelplein vereist grote infrastructuurwerken langs het tracé. De meest opmerkelijke realisatie is waarschijnlijk de Picardbrug over het Becobekken, die de Picardstraat verbindt met de Simon Bolivarlaan (bureau Greisch). Tevens biedt dit de gelegenheid om enkele wegen waarlangs de tram rijdt te renoveren, zoals de Picardstraat en de Bockstaellaan.

De Havenlaan wordt opnieuw aangelegd en er wordt een park gecreëerd aan de oever van het kanaal, waar vandaag nog een paar bedrijven liggen (Materialenkaai). De projecten voor de openbare ruimte betreffen onder andere de heraanleg van de bestaande wegen (Havenlaan, Willebroekkaai, Dieudonné Lefevrestraat) en de aanleg van nieuwe wegen die de toekomstige wijk goed toegankelijk maken en verbinden met de omliggende wijken. Vooral de buitengrens van Thurn en Taxis zal met het oog hierop grondig onderzocht worden.

Ook de Haven van Brussel heeft een ontwerp voor de stadsvernieuwing van de wijk, met daarin de heraanleg van de Akenkaai en een betere exploitatie van de waterconcessies voor een bioscoopboot en een boothotel (project Atlantis), naast de bestaande boten.

De werkzaamheden aan de bruggen die de groenstrook verbinden zijn opgenomen in de rubriek Groene ruimte.

Mobiel Brussel, Beliris, de Stad Brussel en T&T Project zijn de belangrijkste bouwheren van deze projecten:

Deze documenten zijn gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst over Thurn en Taxis die het ATO had georganiseerd op 2 april 2010. Het gaat hierbij om indicatieve en informele documenten, waarvan het intellectuele eigendom toebehoort aan de auteurs.