You are here

 

Perimeters van geterritorialiseerd beleid.

Prioritaire perimeters om het overheidsbeleid te oriënteren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert in de gebieden die als prioritair zijn gedefinieerd, omwille van hun specifieke stedenbouwkundige, sociale en economische kenmerken en de moeilijkheden die daaruit voortvloeien. Met dit beleid wil het gewest het evenwicht op het grondgebied herstellen en strijden tegen de sociale, ruimtelijke en economische kloof in de stad.