You are here

 

Expertisecomité voor de scholen - Samenstelling.

Het expertisecomité bestaat uit:
 
Vertegenwoordigers van de gewestelijke en lokale administraties:
 • een vertegenwoordiger van de plaatselijke besturen (Vereniging van de Stad en de Gemeenten – VSGB)
 • een vertegenwoordiger van de directie Stedenbouw van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
 • een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) 
 • een vertegenwoordiger van de directie Openbare Aanbestedingen van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB)
 • een vertegenwoordiger van de de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH)
 • een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel
 
Vertegenwoordigers van de koepels van inrichtende machten: 
 • een vertegenwoordiger van Conseil de l’enseignement des communes et des provinces (CECP)
 • een vertegenwoordiger van Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS)
 • een vertegenwoordiger van Secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGEC)
 • een vertegenwoordiger van Fédération des Etablissements Libres Subventionnés Indépendants (FELSI)
 • een vertegenwoordiger van de Federatie Wallonië-Brussel (FWB)
 • een vertegenwoordiger van het Gemeenschapsonderwijs (GO !)
 • een vertegenwoordiger van het Gesubsidieerd officieel onderwijs (OGO)
 • een vertegenwoordiger van het Gesubsidieerd vrij onderwijs (VGO)
 
Eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van het expertisecomité:
 • een vertegenwoordiger van de administratie voor schoolinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap
 • een vertegenwoordiger van de administratie voor schoolinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • een vertegenwoordiger van de administratie voor schoolinfrastructuur van de Federatie Wallonië-Brussel
 • een vertegenwoordiger van de administratie voor schoolinfrastructuur van de Commission communautaire française 
 • een vertegenwoordiger van het team van de Bouwmeester Maître Architecte