You are here

 

Actualités. Nieuws.

07/02/2014
Stadsproject Wet
De Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor het Stadsproject Wet treedt op 9 februari in werking. Daarnaast is de opdracht voor de opmaak van een Bijzonder Bestemmingsplan voor het Stadsproject Wet gepubliceerd.
 
Op 12 december 2013 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving definitief aangenomen en heeft de Regering beslist tot de opmaak van een Bijzonder BestemmingsPlan (BBP). Op 30 januari 2013 zijn beide Regeringsbesluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 9 februari 2014 treedt de GGSV in werking.
 
De GGSV geeft een nauwkeurig en verordenend kader aan het Stadsproject Wet en omkadert de toekomstige ontwikkeling van de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving.
 
Het BBP zal de bepalingen van de GGSV omzetten per bouwblok, zal de verdeling van de bestemmingen vastleggen en zal een beeldkwaliteitplan en een strategie bepalen voor de inrichting en het beheer van de publieke en private vrije ruimten. Tegelijkertijd wordt een operationele of financiële structuur bepaald die de uitvoering van het Stadsproject Wet moet faciliteren.