You are here

 

Mobiliteit en wegennet.

Mobiliteit

Het hefboomgebied is al goed bereikbaar met het openbaar vervoer: lijn 2 en 6 van de metro stoppen in de stations Kruidtuin en Roger, tram 92 en 94 rijden door de Koningsstraat en er is een halte van de NMBS bij Congres. Toch wil het Gewest deze situatie nog verbeteren door de volgende ingrepen:
  • aanleg (tegen 2018) van een tramlijn die het Centraal Station verbindt met het Noordstation, via de Pachecolaan, de Kruidtuinlaan, het Rogierplein en de Vooruitgangsstraat;
  • renovatie van de halte Congres, zodat die in samenspraak met de NMBS het statuut kan krijgen van GEN-halte in het komende exploitatieplan (voor 2018-2020);
  • aanleg van busbanen op de heringerichte Kruidtuinlaan, zoals is opgenomen in het kaderproject Rogier, met naleving van de aanbevelingen in het richtschema.
Op het gebied van de toegankelijkheid voor auto’s stelt het richtschema voor om 2.000 parkeerplaatsen te behouden (die al bestonden uit de tijd van het Rijksadministratief Centrum), vooral voor de mensen die werken in de Financietoren (ministerie van Financiën) en het toekomstige kantoor van de federale politie en voor de nieuwe appartementsgebouwen die gepland zijn. Niettemin moet er rekening worden gehouden met de grote verkeersdrukte in Brussel en de toekomstige mobiliteitsplannen van de Stad Brussel en de gemeente Sint-Joost-ten-Node. Dit betekent dat de toekomstige bezoekers en bewoners van deze wijk misschien automatisch zullen kiezen voor een modal shift naar het openbaar vervoer. 
 
De projecten voor de herinrichting van het Rogierplein en de Sint-Lazaruslaan zullen concreet vormgeven aan de mobiliteitsvisie die in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) uit 2002 werd uitgetekend voor de wijk. De projecten zullen zorgen voor een betere verbinding tussen de wijken, namelijk de as Pacheco-Kruidtuin-Gineste, die het Centraal Station verbindt met het Noordstation. De Sint-Lazaruslaan krijgt een hoofdfunctie als doorgang voor zachte weggebruikers (voetgangers en fietsers), die daardoor het Noordstation kunnen bereiken vanuit het voormalige RAC, het Warandepark of de OLV-ter-Sneeuwwijk.
 

Wegennet

Enkele van de belangrijkste projecten voor de heraanleg van straten die deel uitmaken van de herwaardering van dit gebied:
  • overkapping van de Victoria Reginalaan om de overlast (voornamelijk geluidshinder) in de Kruidtuin te verminderen (Beliris voert momenteel een technische en financiële haalbaarheidsstudie uit);
  • heraanleg van de Berlaimont- en Pachecolaan (onderzoek moet nog volgen);
  • heraanleg van de Sint-Lazaruslaan (zie Groenvoorzieningen en Openbare ruimte);
  • heraanleg van de Kruidtuinlaan, waarvan Mobiel Brussel zeer binnenkort de eerste fase (lichte ingrepen) zal starten;
  • heraanleg van alle wegen ten zuiden van het RAC (stedenbouwkundige vergunning aangevraagd). 
 

Bijlagen

De bovenstaande documenten werden gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst over Kruidtuin, die het ATO organiseerde op 25 juni 2010. Het betreft informatie, informele documenten. De intellectuele eigendom van deze documenten behoort toe aan de auteurs.