You are here

 

De stad van morgen, internationaal colloquium over de toekomst van steden.

Dit Cahier werd uitgewerkt in voorbereiding op het colloquium ‘De stad van morgen’, dat het ATO organiseerde op 19 en 20 november.  De handelingen van het colloquium (Cahier 9) kunnen best in samenhang met dit voorbereidende document worden gelezen.  Het bevat de inleidende teksten van de sprekers.

Het colloquium bood de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de toekomst van Brussel en stedelijke strategieën rond de volgende thema’s:

  • bestuur en territoriaal beleid;
  • stedelijke dynamiek in andere regio’s.

Er werd gedebatteerd over deze vraagstukken vanuit de ontwikkeling in andere grote Europese steden, zoals Londen, Parijs, Milaan, Barcelona en Marseille. Uiteraard is de context van deze steden niet hetzelfde, maar de heersende problemen zijn vaak vergelijkbaar. Het is dus leerrijk om lessen te trekken uit het gevoerde beleid in andere landen en te zien hoe die toepasbaar zijn op de specifieke Brusselse situatie.

Date: 
November, 2007