You are here

 

Edities van het ATO.

De edities van het ATO behandelen telkens een bepaald stedelijk vraagstuk. Zij zorgen er voor dat de resultaten van studies en analyses nog ruimer verspreid worden.